Szkoły Sióstr Nazaretanek w okresie Polski Ludowej

Waga 0,8 kg
Autor

Barbara Gromada

ISBN

83-87703-96-6

Seria wydawnicza

Rok wydania

2000

Okładka

miękka

Ilość stron

460

Cena:

28,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Książka ukazuje dramatyczne losy szkól zakonnych w powojennej Polsce. Szkolnictwo to było jednym z obszarów konfrontacji pomiędzy władzami partyjno-rządowymi a Kościołem. Opis polityki wobec szkól zakonnych, oparty na wiarygodnym materiale źródłowym, obfituje w liczne przykłady stosowania perfidnych metod nękania i ograniczania możliwości normalnego działania aż do ich likwidacji. […] Autorka ukazała, jak w takich warunkach politycznych szkoły nazaretańskie spełniały swoje funkcje dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. Ważnym dopełnieniem obrazu ich działalności jest analiza celów wychowania nazaretańskiego oraz form ich realizacji. Ta swoista „nazaretańska ars educandi”, stanowiąca cenny dorobek Zgromadzenia i jego szkół, zasługuje na szersze upowszechnienie i wykorzystanie w aktualnych dyskusjach na temat polskiej edukacji. Praca jest wybitnym dziełem historycznym i zarazem pedagogicznym. […] Stanowi ważny, bo w pełni oryginalny przyczynek do badan nad polityka władz wobec Kościoła oraz nad polityką oświatową. Jako dzieło pedagogiczne ukazuje formy i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz jej efekty, mimo iż była prowadzona w skrajnie niesprzyjających warunkach. Wzbogaca wiec skarbnice polskiej teorii pedagogicznej, w szczególności pedagogiki katolickiej, o dorobek edukacyjny szkól nazaretańskich.

Shopping Cart