Szkoły dla dzieci niesłyszących na ziemiach polskich w latach 1817-1914

Waga 0,85 kg
Autor

Beata Trębicka – Postrzygacz

ISBN

978-83-7306-535-2

Seria wydawnicza

Rok wydania

2011

Okładka

miękka

Ilość stron

456

Cena:

60,00 

Availability: Na stanie

 

Autorka z wielką wnikliwością prześledziła dzieje szkolnictwa dla dzieci niesłyszących. […] z niezwykłą starannością wyjaśniała w swej pracy historyczne fazy rozwoju pomocy dla osób niesłyszących. […] dorobek polskiej historiografii pedagogicznej został poszerzony o monografię stanowiącą wzorcową rekonstrukcję działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej na rzecz dzieci niesłyszących. […] praca stanowi bardzo ważny wkład w dorobek polskiej myśli historyczno-pedagogicznej, poszerza bowiem wiedzę na temat placówek wychowawczo-opiekuńczych dla dzieci upośledzonych słuchowo i metod pracy, jakie stosowano w tych szkołach. Ze względu na walory merytoryczne i szeroką bazę źródłową, opracowanie wnosi korzyści dla nauki polskiej. […] znajdzie trwałe miejsce w nauczaniu historii pedagogiki i historii społecznej.

Z recenzji doc. dr bab. Elżbiety Mazur Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Badania nad instytucjami dla dzieci niesłyszących były prowadzone wyrywkowo. […] W tę lukę historiograficzną wpisują się badania autorki. Dotarła ona do wielu niewykorzystywanych dotąd źródeł niemal o każdej większej szkole dla dzieci niesłyszących. […] Autorka skutecznie uzupełniła i posunęła naprzód wiedzę dotyczącą historii polskiej surdopedagogiki. Wysoka wartość i ocena tej bardzo źródłowej pracy polega przede wszystkim na gruntowności analiz i solidności ustaleń, a także kompleksowym ujęciu problematyki. Jest to niewątpliwie opracowanie o bardzo dużej wartości naukowej. […] Jest to praca oryginalna, nowatorska i jedyna w naszym kraju, która ukazuje wszystkie instytucje edukacyjno-opiekuńcze dla dzieci głuchych w XIX i na początku XX wieku. Mogę to stwierdzić jako badacz od trzydziestu lat zajmujący się dziejami opieki społecznej w Polsce i w Europie.

Z recenzji prof. dra bab. Mariana Surdackiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Shopping Cart