Powszechna Organizacja „Służba Polsce” w latach 1948-1955

Waga 0,61 kg
Autor

Ludwik Szuba

ISBN

83-7306-286-6

Seria wydawnicza

Rok wydania

2006

Okładka

miękka

Ilość stron

322

Cena:

37,50 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

L. Szuba dał się poznać swymi poprzednimi rozprawami naukowymi jako bardzo dobry znawca źródeł do dziejów PRL, a zwłaszcza lat 1944-1956. Mamy do czynienia z monografią opartą na bardzo bogatym materiale źródłowym, w którym główną rolę odgrywają źródła archiwalne. Autor wykorzystał nie tylko zasadnicze archiwalia dotyczące Służby Polsce, ale i archiwalia regionalne, co umożliwiło konfrontację sytuacji ogólnej z sondażem szczegółowym w ramach jednego województwa. Do tego doszły bogate źródła drukowane z epoki oraz – co należy mocno podkreślić – szeroka kwerenda w prasie epoki.

Z recenzji prof. dr hab. Stanisława Salmonowicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Jest [to] obszerne, pogłębione studium dotyczące powstania, organizowania i funkcjonowania jednej z kluczowych formacji w komunistycznym modelu wychowawczym. Jest to także wnikliwa i solidna analiza zadań tej organizacji i sposobu ich realizowania. W swoich wywodach dr L. Szuba w sposób rzetelnie udokumentowany ukazuje rzeczywiste miejsce i funkcje Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w planach władz komunistycznych budowy nowego społeczeństwa, ukształtowanego całkowicie na wzór sowiecki. Rozprawia się z nierzadko spotykanymi w różnych przekazach, także naukowych, tzw. romantycznymi wizjami roli i swoistego etosu tej formacji, rozpowszechnianymi przez środowiska postkomunistyczne. W świetle materiałów ówczesnych władz bezpieczeństwa Autor demaskuje owo miejsce i rolę Służby Polsce; obala wszelkie mity.

Z recenzji prof. dr hab. Jana Ziółka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Shopping Cart