Światopogląd – religia – teologia. Zagadnienia filozoficzne i teologiczne

Waga 0,6 kg
Autor

Stanisław Kamiński

ISBN

83-86668-81-4

Seria wydawnicza

Rok wydania

1998

Okładka

miękka

Ilość stron

316

Cena:

18,50 

Availability: Na stanie

Zebrane w książce artykuły ks. Stanisława Kamińskiego dotyczą trzech tematów: światopoglądu, religii i Boga. Część pierwsza tomu zawiera artykuły o genezie, strukturze i funkcjach światopoglądu oraz roli wiary religijnej w poglądzie na świat. Cześć druga gromadzi teksty poświęcone metodologicznej charakterystyce teologii, jej językowi, przedmiotowi, naukowemu charakterowi, związkom z filozofią oraz uporządkowaniu różnych typów teologii. Szczególne znaczenie ma obszerny tekst Definicja religii a typy nauk o religii (napisany wspólnie z Z. J. Zdybicka), zawierający typologie, charakterystykę i ocenę definicji religii formułowanych na gruncie nauk religiologicznych. Trzecia cześć tomu podejmuje problem możliwości racjonalnego poznania istnienia i natury Boga, metodologicznego charakteru „dowodów” na istnienie Boga oraz możliwości korzystania z wyników nauk przyrodniczych w dowodzeniu istnienia Boga. Aneks, Poszukiwacz adekwatnych podstaw filozoficznych poglądu na świat, zawiera wspomnienia S. Kamińskiego o kardynale Karolu Wojtyle.

Shopping Cart