Świadectwo chrześcijańskiego życia. Aspekt wiarygodnościowy według kardynała Stefana Wyszyńskiego

Waga 0,38 kg
Autor

Adam Szponar

ISBN

83-7306-142-8

Seria wydawnicza

Rok wydania

2003

Okładka

miękka

Ilość stron

192

Cena:

21,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Świadectwo jest integralnym elementem dojrzałego życia chrześcijańskiego. Dawanie konsekwentnego, odważnego świadectwa w każdym obszarze życia: w pracy, w rodzinie, w społeczeństwie, wobec narodu i Kościoła, jest obowiązkiem prawdziwego wyznawcy Chrystusa. Wzmacnia ono wiarygodność chrześcijaństwa, przyczynia się do uzasadnienia jego nadprzyrodzonego charakteru i motywuje rozumną wiarę. Autor wykorzystał w pracy materiał źródłowy w postaci przechowywanych w Instytucie Prymasowskim Jasnogórskich Ślubów Narodu w Warszawie przemówień, kazań i homilii kard. Stefana Wyszyńskiego, zawartych w 67 tomach jego Kazań i przemówień autoryzowanych. Nauczanie Prymasa Tysiąclecia o uwiarygodnianiu chrześcijaństwa dzięki postawie świadectwa nigdy nie przestanie być prawdziwe i ważne. Nie zdezaktualizowały się jego poglądy na temat konieczności potwierdzania wiary chrześcijańskiej osobistym i społecznym świadectwem, pomimo zmian społeczno-polityczno-kulturowych. Świadectwo chrześcijańskiego życia jako motyw jego wiarygodności znajduje się w kręgu zainteresowań współczesnej teologii fundamentalnej. Niniejsza praca ze względu na swój aspekt wiarygodnościowy może być wykorzystana w dalszych badaniach naukowych przez teologów fundamentalnych, a przez kapłanów i katechetów w pracy duszpasterskiej.

Shopping Cart