Studia liturgiczne 13: Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania słowa Bożego

Waga 0,35 kg
Redakcja

Andrzej Megger, Waldemar Pałęcki

ISBN

978-83-7306-778-3

Seria wydawnicza

Rok wydania

2017

Okładka

miękka

Ilość stron

174

Cena:

30,00 

Availability: Na stanie

Sobór Watykański II przywrócił właściwe znaczenie liturgii słowa, która nie jest „wstępem do mszy”, ale prawdziwą liturgią słowa obok liturgii znaków. Słowo Boże ma nieocenioną wartość w życiu i misji Kościoła. Jest źródłem jego odnowy, wewnętrznego dynamizmu i wszelkiej działalności, bo samo jest żywe i skuteczne (por. Hbr 4,12). Jednocześnie wymaga podjęcia wysiłku odkrywania ciągle na nowo jego znaczenia i roli w Kościele, który jest „domem Słowa” (Verbum Domini 52). Temu tematowi był poświęcony Synod Biskupów w Rzymie (2008), którego owocem jest adhortacja Benedykta XVI Verbum Domini (2010), a następnie Dyrektorium homiletyczne (2015). Niniejszy tom Studiów liturgicznych jest rezultatem naukowych badań podejmowanych przez polskich liturgistów nad słowem Bożym. Zadaniem wspólnot chrześcijańskich, duszpasterzy i pojedynczych wiernych jest odkrycie na nowo słowa Bożego, które proklamowane w liturgii, jest zawsze żywe i aktualne. Bez wątpienia w realizacji tego zadania niezastąpioną pomocą będzie niniejsza publikacja. Omawiane w niej zagadnienia są jak najbardziej aktualne i pomocne nie tylko dla liturgistów, ale i dla teologów innych dyscyplin, a także dla szerokiego kręgu odbiorców.

Shopping Cart