Doświadczenie rozwoju w życiu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii

Waga 0,44 kg
Autor

Jadwiga Plewko, Tomasz Adamczyk, Wioletta Szymczak

ISBN

978-83-7306-830-8

Seria wydawnicza

Rok wydania

2018

Okładka

miękka

Ilość stron

230

Cena:

38,00 

Availability: Na stanie

Praca – rodzina – religijność – partycypacja

Publikacja Doświadczenie rozwoju w życiu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. Praca – rodzina – religijność – partycypacja powstała na podstawie socjologicznych badań jakościowych przeprowadzonych przez Autorów książki wśród Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. W centrum analiz postawiliśmy zagadnienie rozwoju jed­nostki w rzeczywistości migracyjnej. Interesowała nas per­spektywa osób badanych, wgląd w ich doświadczenia zwią­zane z pobytem na emigracji oraz odpowiedzi na pytania: na ile i w jakich obszarach swojego życia polscy migranci dostrzegają proces własnego rozwoju, w jaki sposób weń inwestują, na jakie bariery napotykają, jakie osiągnięcia i rozczarowania przyniosła w tym zakresie decyzja o migra­cji? Jako punkt odniesienia przyjęliśmy koncepcję rozwoju integralnego, zakładając, że jest on dla jednostki najbardziej korzystny zarówno z perspektywy indywidualnej, jak i spo­łecznej. Analizowaliśmy w szczególności procesy dotyczące życia zawodowego, rodzinnego, religijnego, moralnego oraz społecznego. Książka zainteresuje badaczy migracji, partycypacji społecz­nej, a także współczesnych przemian religijności. Mamy także nadzieję, że zawarte w niej analizy zwrócą uwagę sze­rokiego grona odbiorców w kraju i za granicą, którzy znają rzeczywistość migracyjną poprzez własne doświadczenia, swoich rodzin lub osób z najbliższego otoczenia.
Od Autorów

Shopping Cart