Z zagadnień psychologii rozwoju człowieka. Tom II

Waga 0,63 kg
Redakcja

Dagmara Musiał, Elżbieta Rydz

ISBN

978-83-7306-431-7

Seria wydawnicza

Rok wydania

2011

Okładka

miękka

Ilość stron

324

Cena:

33,50 

Availability: Na stanie

Drugi tom serii wydawniczej Z ZAGADNIEN PSYCHOLOGII ROZWO]U CZLOWIEKA przedstawia najnowsze koncepcje teoretyczne i metodologiczne rozwoju psychicznego człowieka w biegu jego życia oraz wyniki badań empirycznych w tej dziedzinie. Problematykę rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych autorzy ukazują zarówno w kontekście nowych wyzwań socjokulturowych, jak i wobec zagrożeń współczesnego świata. Szczególnie interesujący jest rozdział poświęcony dynamice rozwoju duchowego i religijnego, a także naukowa dyskusja na temat kształtowania się systemu preferencji, stanowiące kontynuacje tomu otwierającego serię. Najnowsze ujęcia badawcze dotyczą zmian rozwojowych, będących efektem wpływu nowych trendów społecznych na psychikę i codzienne życie młodych osób. Autorzy ujmują dynamikę tych zmian zgodnie z koncepcją life-span, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki rozwoju jako interakcji człowieka ze środowiskiem. Zaproponowane w pracy koncepcje teoretyczne mogą inspirować do podjęcia badań naukowych aktualnych trendów społecznych, a zaprezentowane wyniki badań empirycznych – pomagać osobom zainteresowanym w tworzeniu optymalnych warunków do realizacji potencjału rozwojowego jednostki w każdym okresie jej życia.

Shopping Cart