Mieć czy być?

Waga 0,33 kg
Autor

Maria Gałkowska-Jakubik

ISBN

978-83-7306-367-9

Seria wydawnicza

Rok wydania

2007

Okładka

miękka

Ilość stron

166

Cena:

13,50 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Praca dotyczy egzystencjalnego problemu, jakim jest dokonywanie przez człowieka wkraczającego w dorosłe życie wyboru jednej z dwu fundamentalnych postaw życiowych: postawy typu mieć i postawy typu być. Autorka powiązała te postawy, opisane przez Ericha Fromma, wybitnego przedstawiciela neopsychoanalizy kulturowej, z dwiema antagonistycznymi względem siebie, pierwotnymi tendencjami motywacyjnymi. Jedna z nich ukierunkowana jest na osobisty rozwój i pomnażanie posiadanego potencjału twórczego, druga zaś na destrukcję i unicestwienie. Problem ten jest bardzo aktualny, zwłaszcza w kontekście współczesnej kultury, z jej indywidualistycznymi i woluntarystycznymi tendencjami. Z pracą powinni się zapoznać profesjonaliści, psychologowie, socjologowie i pedagodzy oraz studenci kierunków humanistycznych – wszyscy, którzy mają realny, bezpośredni lub pośredni wpływ na wychowanie młodzieży, a także ci ludzie młodzi, którzy chcą świadomie i odpowiedzialnie kierować swoim życiem.

Shopping Cart