Równowaga praw i obowiązków implikacją zasady dobra wspólnego

Waga 0,69 kg
Autor

Piotr Zamelski

ISBN

978-83-7306-670-0

Seria wydawnicza

Rok wydania

2014

Okładka

miękka

Ilość stron

364

Cena:

30,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Stan prawny i faktyczny na dzień 1 września 2014 r.

Opracowanie podejmuje zagadnienie równowagi praw i obowiązków człowieka, która wynika z urzeczywistniania zasady dobra wspólnego. Przez dobro wspólne rozumie się różnorodne uwarunkowania życia spo­łecznego służące integralnemu rozwojowi każdej osoby i całego społeczeń­stwa na miarę ludzkiej godności. Wśród tychże uwarunkowań szczególne znaczenie posiada równowaga między prawami i obowiązkami. Rozważania dotykają różnych obszarów nauk prawnych, czerpiąc z dorobku innych nauk społecznych w oparciu o założenia filozofii personalistycznej. Celem opracowania jest wzmocnienie interdyscyplinarnego dyskursu wokół dobra wspólnego i płynącego z niego postulatu równowa­gi praw i obowiązków wobec odmiennych stanowisk większości doktryn indywidualistycznych i kolektywistycznych. Lekturę opracowania poleca się w szczególności studentom i absol­wentom studiów prawniczych oraz osobom zainteresowanym problemami filozofii prawa i życia społecznego.

Shopping Cart