Mediacja w sprawach administracyjnych w prawie kanonicznym i w prawie polskim

Waga 0,6 kg
Autor

Agnieszka Romanko

ISBN

978-83-7306-726-4

Seria wydawnicza

Rok wydania

2016

Okładka

miękka

Ilość stron

322

Cena:

35,00 

Availability: Na stanie

Papież Benedykt XVI w przemówieniu do członków Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej w 2011 r. zachęcał do „podejmowania inicjatyw i rozporządzeń, mających na celu ustanowienie urzędów lub rad, których zadaniem byłoby, według przepisów, które należy ustalić, poszukiwanie i sugerowanie słusznych rozwiązań” (por. kan. 1733 §2 KPK/83). Dlatego też w niniejszej publikacji podjęto zagadnienie mediacji dotyczącej spraw administracyjnych w dwóch porządkach prawnych: kanonicznym i polskim, zwracając szczególnie uwagę na możliwość użycia tego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu w Kościele. Przyczyną zastosowania mediacji są konflikty powstające w relacjach międzyludzkich, zarówno w społeczności religijnej, jak i państwowej. Monografia stanowi bardzo przydatne opracowanie dla stu­dentów i pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się prawem kanonicznym, prawem i administracją, a także dla wszystkich, którym nie jest obce rozwiązywanie sporów w spo­łeczności kościelnej i państwowej.

Shopping Cart