Status i struktura Kościoła katolickiego w Uzbekistanie

Waga 0,6 kg
Redakcja

Stanisław Kawa

ISBN

978-83-7306-666-3

Seria wydawnicza

Rok wydania

2014

Okładka

miękka

Ilość stron

320

Cena:

28,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że wybór przedmiotu badań, których rezultatem jest niniejsza praca, wyróżnia się oryginalnością z podwójnej racji. Pierwsza z nich jest natury merytorycznej. Temat rozprawy, dotyczący sytuacji prawnej Kościoła w odległym kraju misyjnym – położonym w Azji centralnej w kręgu kultury muzułmańskiej – w literaturze prawniczej zarówno polskiej, jak i zagranicznej dotychczas w całości nie był opracowany. Natomiast druga racja dotyczy osoby Autora, który przez szereg lat przebywał i pracował w duszpasterstwie w Uzbekistanie. Problemy, których dotyczy książka, są więc znane Mu nie tylko z analizy źródeł prawa i z lektury literatury przedmiotu.
Z recenzji ks. prof. dr. hab. J. Krukowskiego
Podjęty […] temat jest ważny z punktu widzenia naukowego i poznawczego. Na gruncie polskim opracowanie jest nowatorskie, co szczególnie widoczne jest w warstwie regulacji wyznaniowych w uzbeckim systemie prawa, jak też całościowego opracowania rozwoju struktur Kościoła w tym państwie. […] Przedstawiona baza źródeł i literatury […] świadczy o solidnej kwerendzie naukowej przeprowadzonej przez Autora. Dotyczy to szczególnie źródeł prawa i innych dokumentów, w większości w językach obcych. Do wielu dotarł tylko dzięki znajomości nie tylko problemów wyznaniowych Uzbekistanu, wynikającej z jego misjonarskiej przeszłości. […] praca mieści się w dwóch obszarach nauki: humanistycznym i społecznym; ma charakter interdyscyplinarny (główne: historia, prawo kanoniczne i prawo). Ze względu na problematykę i zgromadzony materiał badawczy, przy uwzględnieniu nowości studium w polskiej nauce, podejście analityczne jest właściwe, wnioskowania zaś i syntezy trafne.
Z recenzji o. dr. Wiesława Bara OFMConv. prof. KUL

Shopping Cart