Roczniki Pedagogiczne

Waga 0,6 kg
Tyt. ang.

Annals of Pedagogies

ISSN

2080-850X

Okładka

miękka

Cena:

35,00 

“Roczniki Pedagogiczne” (są kontynuacją “Roczników Nauk Społecznych” wychodzących jako zeszyt nr 2: Pedagogika, od 1973 r.), od 2012 ukazuje się kwartalnie, jest pedagogicznym czasopismem akademickim, które stawia sobie za cel zamieszczanie aktualnych, oryginalnych, empirycznych i teoretycznych wyników badań w poszczególnych obszarach nauk o wychowaniu i promuje nowe oraz kreatywne osiągnięcia metodologii pedagogicznej i metodyki pracy wychowawczej.

Czasopismo oferuje artykuły w zakresie czterech obszarów badań pedagogicznych właściwych czterem zeszytom poświęconym kolejno:

1/ teorii oraz historii wychowania i myśli pedagogicznej;
2/ edukacji i pedagogice szkolnej oraz dydaktyce;
3/ pedagogice specjalnej, pedagogice resocjalizacyjnej i prewencyjnej oraz psychopedagogice;
4/ pedagogice opiekuńczej, pedagogice rodziny i pedagogice społecznej.

Zeszyty Czasopisma ukazują się co kwartał każdego roku zgodnie z numeracją.

Czasopismo zamieszcza osiągnięcia naukowe czterech rodzajów:

1/ oryginalne artykuły o charakterze zarówno empirycznym jak i teoretycznym;
2/ sprawozdania i komunikaty;
3/ recenzje;
4/ polemiki, zawierające pytania do tekstów autorów oraz odpowiedzi i wyjaśnienia autorów.

“Roczniki Pedagogiczne” stosują obiektywne kryteria oceny naukowej tekstów autorów w nich piszących. Czasopismo jest adresowane do pracowników naukowych i studentów w wymienionych obszarach pedagogicznej teorii i praktyki oraz przedstawicieli pokrewnych dyscyplin i dziedzin wiedzy. Są też akceptowane teksty w językach obcych, które są recenzowane i poddawane ocenie przez recenzentów reprezentujących ich oryginalne języki.

Dostępne roczniki:
t.1 (37) 2009 nr 2
t.2 (38) 2010 nr 2
t.3 (39) 2011 nr 2
t.4 (40) 2012 nr 1,2,3,4
t.5 (41) 2013 nr 1,2,3,4
t.6 (42) 2014 nr 1,2,3,4
t.7 (43) 2015 nr 1,2,3,4
t.8 (44) 2016 nr 1,2,3,4
t.9 (45) 2017 nr 1,2,3,4,specjalny
t.10(46) 2018 nr 1,2,3,4
t.11(47) 2019 nr 1,2,3,4,specjalny
t.12(48) 2020 nr 1,2,3,4
t.13(49) 2021 nr 1,2,3,4
t.14(50) 2022 nr 2,3,4
t.15(51)2023 nr 1

W celu zakupu konkretnego tomu rocznika, prosimy o dodanie odpowiedniej ilości do koszyka i zapisanie w formularzu w uwagach: numeru i roku zamawianej publikacji.

Shopping Cart