Wychowanie społeczne w świetle nauczania Karola Wojtyły Jana Pawła II

Waga 1,15 kg
Autor

Mariusz Sztaba

ISBN

978-83-7306-592-5

Seria wydawnicza

Rok wydania

2012

Okładka

miękka

Ilość stron

616

Cena:

80,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Osoba ludzka z natury jest istotą społeczną. Doświadczenie pokazuje jednak, że społeczna natura człowieka nie zmierza automatycznie ku budowaniu wspólnoty osób, bezinteresownej współpracy czy też zaangażowanemu współuczestnictwu w życiu społecznym. Z powodu pychy i egoizmu człowiek dąży do zamknięcia się w sobie i dominacji nad innymi. Opisana sytuacja wskazuje na potrzebę wychowania społecznego każdego człowieka. Jawi się ona obecnie jako pilne wyzwanie rzucone współczesnemu światu i żyjącemu w nim człowiekowi przez patologiczny indywidualizm. Książka, będąca wynikiem badań interdyscyplinarnych, prezentuje personalistyczną koncepcję wychowania społecznego w świetle nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II, filozofa, etyka, teologa i myśliciela, świadka naszych czasów. Ukazuje historyczne, antropologiczne, ontologiczne, aksjologiczne oraz teleologiczne i metodologiczne podstawy współczesnego wychowania społecznego. Adresowana jest do tego czytelnika, dla którego ważny jest integralny rozwój osoby dokonujący się w społeczeństwie i dzięki społeczeństwu.

Shopping Cart