Młodzież zagrożona wykluczeniem. Prewencyjny potencjał pedagogii ks. Jana Bosko

Waga 0,63 kg
Autor

Andrzej Łuczyński

ISBN

978-83-7306-807-0

Seria wydawnicza

Rok wydania

2018

Okładka

twarda

Ilość stron

416

Cena:

52,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Młodzi ludzie żyjąc w społecznościach wielokulturowych oraz w złożo­nej rzeczywistości rodzinnej, nierzadko stają wobec zagrożenia, jakim jest wykluczenie społeczne. Podjęcie efektywnych działań w celu wzmocnie­nia kondycji społecznej i moralnej młodzieży niesie ze sobą konieczność odwołania się do systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko. Zawarta w opra­cowaniu refleksja jest uwzględnieniem szerokiego kontekstu zagadnień, które wpisują się w sposób istotny w realizację zamysłu wychowania pre­wencyjnego. Publikacja skierowana jest szczególnie do rodziców i peda­gogów (nauczycieli, wychowawców, katechetów), którym nie jest obojęt­ny los młodzieży potrzebującej pomocy i wsparcia. Stanowi ona również próbę zwrócenia uwagi na pilną potrzebę podjęcia gruntownej formacji społecznej i chrześcijańskiej młodego pokolenia.

Shopping Cart