Problematyka podziału obciążeń w wybranych sojuszach polityczno-wojskowych USA

Waga 0,9 kg
Autor

Grzegorz Kozłowski

ISBN

978-83-7306-984-8

Seria wydawnicza

Rok wydania

2021

Okładka

miękka

Ilość stron

194

Cena:

39,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Niniejsza monografia ma charakter autorski. Główny problem badawczy zawarty w publikacji dotyczy rozumienia podziału obciążeń w wybranych sojuszach polityczno-wojskowych USA i jego implikacji dla polityki Stanów Zjednoczonych wobec państw sojuszniczych. Przedmiotem szczegółowej analizy w tym zakresie była Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO – North Atlantic Treaty Organization) – jako najważniejszego i najsilniejszego na świecie paktu sprzymierzonych państw – oraz sojusze USA z Japonią i Koreą Południową jako przykłady silnie zinstytucjonalizowanych i asymetrycznych aliansów. W trakcie badań założono, że o ile USA są największym supermocarstwem na świecie, o zdecydowanie największym potencjale militarnym i gotowości do ponoszenia zwiększonych obciążeń względem pozostałych sojuszników, o tyle pozyskują w sojuszach materialne i niematerialne korzyści, których zakres może być zróżnicowany. Głównym celem monografii było usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy na temat podziału obciążeń w wybranych sojuszach USA.(Ze Wstępu)

Shopping Cart