Uczestnictwo wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego

Waga 0,53 kg
Autor

Anna Słowikowska

ISBN

978-83-7306-660-1

Seria wydawnicza

Rok wydania

2014

Okładka

miękka

Ilość stron

278

Cena:

25,00 

Brak w magazynie

Zobacz inne dzieła:

Autorka podjęła się wskazania możliwości i prawnej regulacji partycypacji wiernych świeckich w liturgii. Przeanalizowała podstawy prawne i sposoby tego udziału na gruncie prawa kanonicznego i liturgicznego, jak również w szerokim kontekście doktrynalnym. W okresie wzrastającej laicyzacji i pasywności wiernych niniejsze studium jest bardzo aktualne i potrzebne. W zaprezentowanej monografii Autorka wykazała dociekliwość i pasję badawczą oraz akrybię interpretacyjną, a nadto niezwykłą odwagę badawczą, krytycznie oceniając niektóre regulacje prawne, właściwie je przy tym uzasadniając, nierzadko również doszukując się ratio legis obowiązujących przepisów Jako recenzent jestem pełen uznania dla przenikliwości oraz wysiłku badawczego Autorki. Uważam, że monografia wzbogaca polską literaturę kanonistyczną o wartościowe studium z zakresu prawa kanonicznego oraz liturgicznego i wnosi cenne novum do naukowej refleksji nad problemem uczestnictwa wiernych świeckich w liturgii Kościoła łacińskiego.
Z recenzji prof. dr. hab. Bronisława W. Zuberta OFM
Książka stanowi pierwsze opracowanie, w którym podjęta została szersza i wielopłaszczyznowa teologiczno-prawna analiza problematyki misji świeckich w Kościele, z wyraźnym zaznaczeniem ich uczestnictwa w liturgii. Zebrane przez Autorkę materiały, wyprowadzone wnioski i zaproponowane postulaty z pewnością mogą zostać wykorzystane, nie tylko na forum akademickim, ale także przez duszpasterzy, katechetów, nauczycieli i członków ruchów religijnych, a nadto mogą stać się pomocne przy rewizji przepisów regulujących udział świeckich w liturgii Kościoła. Tego typu opracowania służą także zrozumieniu właściwego człowiekowi miejsca w Kościele, zadań, jakie wypełnia, i odpowiedzialności za nie, zwłaszcza w czasach współczesnych.
Z recenzji ks. dr. hab. Tadeusza Syczewskiego, prof. KU

Shopping Cart