Trzy greckie stylistyki i dwa traktaty retoryczne z okresu Cesarstwa Rzymskiego

Waga 1,28 kg
Autor

Pseudo-Longinus, Pseudo-Arystydes, Anonymus Seguerianus, Aspines

Redakcja

Henryk Podbielski

ISBN

978-83-7306-739-4

Seria wydawnicza

Rok wydania

2016

Okładka

twarda

Ilość stron

625

Cena:

70,00 

Availability: Na stanie

, Zobacz inne dzieła:

Pseudo-Longinus, Pseudo-Arystydes, Anonymus Seguerianus, Aspines

Niniejszy tom otwiera nowe, długo w Polsce oczekiwane, opracowanie i nowy przekład anonimowego traktatu O wzniosłości, najtrudniejszego, jak się powszechnie przyjmuje, do tłumaczenia starożytnego tekstu, w którym głębi dociekań i refleksji na temat sztuki słowa towarzyszy, artystyczna forma ich wyrażenia, a którego rola, jaką odegrał w kształtowaniu nowożytnej wrażliwości estetycznej Europy, może być porównywalna tylko z Poetyką Arystotelesa. Towarzyszący pracy przekładowej i interpretacyjnej ogromny wysiłek intelektualny i wielkie zaangażowanie tłumacza, zaowocowały adekwatnym do obecnego stanu wiedzy, wiernym pod względem treści i formy oryginałowi, jasnym i godnym oczekiwania odbiorców przekładem. Pozostałe cztery zaprezentowane w tym tomie traktaty nie były nigdy wcześniej na język polski tłumaczone. Jest to pierwszy ich przekład i pierwsza ich tak wszechstronna prezentacja w języku polskim, umożliwiająca dzięki naukowemu opracowaniu i historyczno-literackiemu komentarzowi korzystanie z nich szerokim kręgom odbiorców, zainteresowanych teoretycznie i praktycznie problematyką stylu i publicznego przemawiania.
Dr hab. Krzysztof Narecki, prof KUL – z Przedmowy

Shopping Cart