Dziennik myśli. Pochwała głupoty

Waga 0,26 kg
Autor

Lew Szestow

Tłumacz

Anna Woźniak

ISBN

978-83-7306-819-3

Seria wydawnicza

Rok wydania

2018

Okładka

miękka

Ilość stron

136

Cena:

35,00 

Availability: Na stanie

Książka prezentuje teksty wybitnego i niezależ­nego myśliciela, jednego z prekursorów egzystencjalizmu, Lwa Szestowa. Wybór ten zawiera tłuma­czenia mało znanych zapisów jego diariusza filozo­ficznego Dziennik myśli oraz pracy polemicznej Pochwała głupoty, a także artykułów Mikołaja Bierdiajewa i Aleksego Riemizowa, poświęconych Szestowowi, jego dziełu i osobie. We wprowadzeniu o publikacji ukazana została sylwetka twórcza Szestowa w aspekcie jego poglądów filozoficzno-religijnych; zaprezentowano go jako myśliciela, walczącego z fatalistyczną władzą rozumu, i autora, który zaproponował nowy wymiar myślenia w for­mule sola fide. Będąc przeciwnikiem wszelkich zniewalających „konieczności” i „oczywistości”, okazał się on filozofem subiektywistą, oryginalnym apologetą „myśli żywej”, chwalcą niewiedzy, czyli „głupoty”. Szestow, filozof z przypadku i literat z zamiłowania, objawił się tu ponadto w perspek­tywie historycznoliterackiej, był bowiem stale obecny w życiu literackim i intelektualnym Rosji przedrewolucyjnej i na emigracji we Francji, obficie czerpiąc inspiracje myślowe ze źródła literatury.

Shopping Cart