Opieka społeczna na Kujawach w latach 1577-1772

Waga 0,63 kg
Autor

Dariusz Chyła

ISBN

978-83-7306-713-4

Seria wydawnicza

Rok wydania

2015

Okładka

miękka

Ilość stron

336

Cena:

36,00 

Availability: Na stanie

Zobacz inne dzieła:

Do wyboru tematu i terenu badań skłoniły Autora dwa powody: brak opracowań historycznych w tym zakresie dla Kujaw oraz rozwój badań naukowych związanych z szeroko rozumianym życiem codziennym. Tematyka pracy, która nosi charakter regionalny, w niczym nie ujmuje jej wartości, a nawet – w świetle standardów wiedzy historycznej – zyskuje na znaczeniu. Ramy chronologiczne niniejszej pracy zostały zdeterminowane doniosłymi wydarzeniami politycznymi, mającymi wpływ na sytuację przytułków w Polsce. Za dolną granicę uznano datę przyjęcia przez metropolię gnieźnieńską na synodzie piotrkowskim postanowień soboru trydenckiego (1577), za górną zaś pierwszy rozbiór Polski (1772), w wyniku którego część Kujaw znalazła się pod panowaniem pruskim. Dzięki tej pracy Kujawy, obok zachodniej Wielkopolski, Lubelszczyzny oraz archidiakonatów łęczyckiego i łowickiego, zyskały monografię szpitalnictwa.

Z recenzji prof. dr. hab. Mariana Surdackiego Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Recenzowana praca wnosi wiele nowych informacji do dotychczasowej wiedzy o szpitalnictwie w Polsce w dobie wczesnonowożytnej. Wzbogaca także stan wiedzy o historii regionu. Daje solidną podstawę do porównań z innymi rejonami Rzeczypospolitej oraz krajami Europy. Wnioski Autora zostały sformułowane na podstawie bogatego, rzetelnie analizowanego materiału źródłowego. Znaczenie podstawowe miały archiwalia kościelne – wśród nich wizytacje generalne i dziekańskie – przechowywane w Archiwach Diecezjalnych w Pelplinie i Włocławku oraz w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie. Autor wykorzystał też w pełni wydawnictwa źródłowe.

Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Klondery Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Shopping Cart