Catholic Publishers Fair in Lublin

Monografia „Prawnokarne granice nowatorskiej interwencji medycznej” wydana nakładem TN KUL, spotkała się z uznaniem lubelskiego środowiska naukowego. Dr hab. Małgorzata Gałązka otrzymała za swą publikację prestiżową Nagrodę Naukową im. prof. Edmunda Prosta przyznawaną przez Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
W związku z rozwojem medycyny, w tym także poszukiwaniem nowatorskich interwencji medycz­nych, należy podkreślić znaczenie tej publikacji nie tylko dla prawników, ale i lekarzy oraz wielu innych środowisk zainteresowanych problemami medycznymi. Laureatka wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu, oferując kompleksową analizę prawnokarnych aspektów dopuszczalności tego rodzaju interwencji.
Nagroda Naukowa im. prof. Edmunda Prosta przyznawana jest od 2001 roku za pracę badawczą, cechującą się oryginalnością i wysokimi walorami naukowymi; publikację książkową lub monografię, mającą szczególną wartość poznawczą lub za innowacyjne wynalazki bądź udoskonalenia techniczne. Laureatów wyłaniają rektorzy największych lubelskich uczelni. W środowisku znana jest jako „lubelski Nobel”.
Gratulujemy sukcesu!
Shopping Basket