Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

TN KUL » Aktualności » Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego

Nagroda im. ks. Idziego Radziszewskiego

Z radością informujemy, że Zarząd Towarzystwa Naukowego KUL na posiedzeniu w dniu 9 maja 2022 r. przyznał prof. dr. hab. Ryszardowi Legutce Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego za rok 2021.

Panu Profesorowi, składamy serdeczne gratulacje!

Prof. dr hab. Ryszard Antoni Legutko jest wybitnym polskim filozofem, specjalizującym się w filozofii politycznej i społecznej, filozofii starożytnej oraz ogólnie historii filozofii, tłumaczem i komentatorem dzieł Platona, autorem wielu publikacji zarówno stricte naukowych, jak i popularnych o tematyce historycznofilozoficznej i społeczno-politycznej, a także cenionym publicystą prasy krajowej i zagranicznej. Jest długoletnim (od 1975 r.) profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 1998 r. uhonorowanym tytułem profesora nauk humanistycznych.

Urodził się 24 grudnia 1949 r. w Krakowie. Tutaj też na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1973 r. studia w zakresie filologii angielskiej, a w 1976 r. w zakresie filozofii. W tej drugiej dziedzinie uzyskał w 1981 r. stopień doktora, a dziesięć lat później – stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona (wyd. 1990). Zawodowo jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim od 1975 r. jako wykładowca, a od 2003 r. zatrudniony tam na stanowisku profesora zwyczajnego tejże uczelni. W 1998 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizuje się, jak wspomniano, w filozofii starożytnej i ogólnie historii filozofii oraz filozofii politycznej i społecznej. Jest także tłumaczem i komentatorem dialogów Platona: Fedona (wyd. 1995 i 2018), Eutyfrona (wyd. 1998), Obrony Sokratesa (wyd. 2003) i Kritona (2017).

Profesor Ryszard Legutko jest autorem licznych publikacji, w tym wielu książek, które zostały przetłumaczone na języki obce, a kilka sam Autor napisał i wydał w języku angielskim. Wiele z nich otrzymało prestiżowe nagrody. W tym miejscu warto wymienić między innymi takie publikacje, jak: Bez gniewu i uprzedzenia. Szkice o książkach, ludziach i ideach (1989), Nagroda PEN Clubu; Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte (1994), Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego; Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu (1997), Nagroda Ministra Edukacji Narodowej; Sokrates. Filozofia męża sprawiedliwego (2013), Nagroda Literacka im. Józefa Mackiewicz. Na kilka języków przetłumaczono publikację Ryszarda Legutki pt. Triumf człowieka pospolitego (2012): wydanie w języku angielskim: The Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies (2016), wydanie w języku niemieckim: Der Dämon der Demokratie – Totalitäre Strömungen in liberalen Gessellscheften (2017), wydanie w języku rumuńskim: Triumful omului de rând (2017), wydanie w języku hiszpańskim: Los demonios de La Democracia. Tentaciones Totalitarias En Las Sociedades Libres (2020). Należy dodać, że pomimo wielu obowiązków społeczno-politycznych Profesor Ryszard Legutko cały czas publikuje prace naukowe, także w językach obcych, w zakresie swojej dyscypliny, pośród których należy wymienić monografie: Society as a Department Store: Critical reflections on the liberal state (2002); A demokrácia scúfsága (2005); Filozofia presokratyków. Od Talesa do Demokryta (2020); The Cunning of Freedom. Saving the self in an age of false idols (2021). Dużym echem odbiły się zarówno w środowisku naukowym, jak i szerzej dwie publikacje eseistyczne znamienitego Autora: Traktat o wolności (2007) oraz Esej o duszy polskiej (2008) – ta druga wydana także w języku rumuńskim: Eseu despre sufletul polonez (2018). Profesor Ryszard Legutko jest też autorem innych esejów i felietonów, w których podejmuje rozważania nad kondycją współczesnych społeczeństw, polityki i kultury: Nie lubię tolerancji: szkice i felietony (1993); Spory o kapitalizm (1994); Frywolny Prometeusz: Szkice i felietony (1995); I kto tu jest ciemniakiem (1996); Czasy wielkiej imitacji (1998); Złośliwe demony (1999); O czasach chytrych i prawdach pozornych (1999); Raj przywrócony (2005); Podzwonne dla błazna (2006); Ošklivost demokracie s jiné eseje (2009); Antykaczyzm (2013); Polska, Polacy i suwerenność (2014). Opublikował wiele artykułów w czasopismach naukowych, między innymi w anglojęzycznych „Critical Review” i „First Things”, oraz popularnych. Z twórczością publicystyczną Profesora Ryszarda Legutki natomiast można z pożytkiem spotkać się niejako na co dzień między innymi w „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Polskiej”, „Gazecie Polskiej Codziennie” oraz w „Naszym Dzienniku”, tygodnikach „Sieci”, „Do Rzeczy” i „Wprost” oraz miesięczniku „Nowe Państwo”.

Poprzez swoją twórczość Ryszard Legutko jawi się jako znawca starożytnej filozofii greckiej, ale nade wszystko dociekliwy i błyskotliwy obserwator współczesności, podejmujący namysł nad kondycją człowieka naszych czasów w sposób realistyczny i poszukujący prawdy o dotykającej nas rzeczywistości. Nie obawia się stawiać diagnozy współczesności uwikłanej w postmarksistowskie ideologie, nawet za cenę ostracyzmu i wykluczenia przez środowiska liberalno-lewicowe. Jest uczonym rozpoznawalnym nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Profesor Ryszard Legutko jest członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń naukowych z Collegium Invisibile na czele. Jest to, jak wiadomo, organizacja naukowa założona w 1995 r., skupiająca wyróżniających się polskich studentów oraz naukowców, którzy współpracują ze sobą na zasadzie mistrz–uczeń, dzięki zastosowaniu metod pracy renomowanych angielskich uniwersytetów w Oksfordzie i Cambridge. W latach osiemdziesiątych XX wieku redagował w Krakowie czasopismo „Arka”, wydawane w drugim obiegu. W 1992 r. był współzałożycielem Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej, którego także był prezesem do 2005 r. Jest poliglotą, włada językami: greckim, łaciną, angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim i niemieckim.

Poza działalnością naukową Profesor Legutko z powodzeniem angażuje się w działalność polityczną. W 2005 r. uzyskał mandat senatora VI kadencji. W 2007 r. przez kilka miesięcy pełnił funkcję ministra edukacji narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Od 4 grudnia 2007 do 16 kwietnia 2009 r. był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Od 2009 r. przez trzy kolejne kadencje (VII-IX) uzyskiwał mandat europosła. W obecnej, IX kadencji Parlamentu Europejskiego został ponownie wybrany na współprzewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów i jest członkiem między innymi Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Kultury i Edukacji.

W uznaniu za swoją twórczość i działalność naukową Profesor Ryszard Legutko w pełni zasługuje na przyznanie Mu Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za całokształt pracy naukowej w duchu humanizmu chrześcijańskiego.


Powrót
Produkty
Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij