Sympozja kazimierskie I: Domus, Ecclesia, Aedes – powstawanie świątyni chrześcijańskiej

Waga 0,6 kg
Redakcja

Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska

ISBN

83-86668-91-1

Rok wydania

1998

Seria wydawnicza

Okładka

miękka

Ilość stron

336

Cena:

21,00 

Availability: Na stanie

Redaktor tomu prezentuje materiały dwóch sympozjów, które odbyły się w Kazimierzu n. Wisłą, zorganizowanych przez Katedrę Historii Sztuki Starożytnej i Wczesnochrześcijanskiej KUL w roku 1995 i 1996. Pierwsze spotkanie zadedykowane zostało prof. Barbarze Filarskiej, a jego głównym tematem i przedmiotem dyskusji byl proces powstawania świątyni chrześcijańskiej. Drugie sympozjum poświęcone było tematowi badań nad topografią świata wczesnochrzescijańskiego. Uczestniczyło w nim wielu przedstawicieli różnych środowisk naukowych 1. Domus, ecclesia, aedes – powstanie świątyni chrześcijańskiej.2. Topografia świata wczesnochrześcijańskiego jako problem badawczy.

Shopping Cart