Progymnasmata. Greckie ćwiczenia retoryczne i ich modelowe opracowanie

Waga 1,26 kg
Redakcja

Henryk Podbielski

ISBN

978-83-7306-647-2

Seria wydawnicza

Rok wydania

2013

Okładka

twarda

Ilość stron

584

Cena:

60,00 

Availability: Na stanie

Po opublikowanej w 2012 r. Sztuce retorycznej Hermogenesa z Tarsu prof. Henryk Podbielski obecnie przybliża polskiemu czytelnikowi w swoim przekładzie i naukowym opracowaniu podstawowe dla szkolnej retoryki wszystkie zachowane z okresu cesarstwa rzymskiego „Progymnasmata”, czyli „Wstępne ćwiczenia retoryczne”. Były one w powszechnym użyciu jako podręczniki stosowane w szkolnej dydaktyce retorycznej nie tylko w greckich prowincjach cesarstwa rzymskiego, ale również przez całe tysiąclecie historii cesarstwa bizantyjskiego oraz (po przełożeniu na łacinę) w całej renesansowej i klasycystycznej Europie. Pierwsza w Polsce publikacja wszystkich czterech greckich zachowanych podręczników (Taon z Aleksandrii, Hermogenes, Aftoniusz Sofista, Mikołaj z Myry) praktycznej retoryki, nazywanych „Progymnasmata”, łącznie z ich modelowym opracowaniem retora Libaniosa, w starannym przekładzie i naukowym opracowaniu prof. Podbielskiego jest dziełem prekursorskim, które ma szansę stać się inspiracją dla badaczy nie tylko sztuki retorycznej, ale i szeroko rozumianej nauki o języku i kulturze.
Z recenzji prof. dra hab. Roberta R. Chodkowskiego
Wiedza, erudycja, ogromne kompetencje badawcze i translatorskie, jak też rzetelność badawcza prof. Henryka Podbielskiego, znane wszystkim polskim i nie tylko polskim starożytnikom, sprawiają, że przygotowana przez niego praca znajdzie odbiorców nie tylko wśród wąskiego kręgu badaczy starożytności. Nie ulega wątpliwości fakt, iż w czasach nam współczesnych retoryka, zarówno w jej aspekcie teoretycznym i praktycznym, jak też przede wszystkim etyczno-moralnym, powinna stać się jednym z przedmiotów nowożytnej paidei. Opracowane przez prof. Podbielskiego przekłady sprawdzonych w ponad tysiącletniej praktyce dydaktycznej podręczników sztuki retorycznej mogą się więc okazać przydatne również obecnie w nauczaniu tego przedmiotu.
Z recenzji prof. dr hab. Janiny Gajdy-Krynickiej

Shopping Cart