Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Issue 4


Reviewers: Volume 6(42) 2014Contents PDF
 

Od Redakcji


Editorial
pp 5-6
 


 

Wartości chrześcijańskie a przystosowanie i niedostosowanie społeczne współczesnego młodego pokolenia


Christian Values in Relation to Social adjustment and Maladjustment of the Contemporary Youth
pp 7-31


 

Znaczenie rodziny w eliminowaniu trudności wychowawczych u dzieci i młodzieży


The Role of Family in Eliminating Behavioural Issues in Children and Youth
pp 33-50


 

Środowisko rodzinne a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży


The influence of Family Environment on Hazardous Behaviour of Children and Youth
pp 51-68


 

Sytuacja rodzinna a poczucie koherencji i przekonanie o własnej skuteczności młodzieży przebywającej w placówkach socjalizacyjnych


The Correlation Between Family Situation and the Sense of Coherence and Self-Efficacy Displayed by the Youth in Socialization Institutions
pp 69-84


 

Charakter adolescencyjnych zachowań trudnych a inicjowanie oddziaływań wychowawczo-resocjalizujących


The Nature of Adolescent Behaviour Issues and Their Influence on Educational and Resocializing Intervention
pp 85-101


 

Siecioholizm jako patologia społeczna o charakterze technologicznym


Webaholism as a Technology-Related Social Pathology
pp 103-119


 

Bezpieczeństwo społeczne w refleksji społeczno-pedagogicznej


Social Security in Sociopedagogical Research
pp 121-135
 


 

Технології оцінювання ефективності соціально-функціонального управління загальноосвітнім навчальним закладом


The Effectiveness Assessment Technology for the Social and Functional Management of a General Preparatory Educational Institution
pp 137-147


 

Janina Kostkiewicz, Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej wPolsce 1918-1939, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2013, ss. 733


Janina Kostkiewicz, Directions and conceptions of Catholic pedagogy in Poland 1918-1939, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2013, pp. 733
pp 149-152


 

The Selected Areas of Educational and Social Work under Contemporary Conditions, red. Franciszka Wanda Wawro, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, ss.352


The Selected Areas of Educational and Social Work under Contemporary Conditions, ed. Franciszka Wanda Wawro, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, pp.352
pp 153-156


 

Andrzej J. Sowiński, Szkice do teorii wychowania kreatywnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2013, ss. 273


Andrzej J. Sowiński, Sketches on the theory of creative pedagogy, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2013, pp. 273
pp 156-159
 


 

Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, red. Marek Jeziorański, Danuta Opozda, Alina Rynio, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2012, ss.383


Family foundations of personal growth. A pedagogical perspective, eds. Marek Jeziorański, Danuta Opozda, Alina Rynio, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2012, pp.383
pp 159-161


 

III Uniwersyteckie Seminarium Pedagogiki Społecznej: „Nauki społeczne wobec współczesnych wyzwań”, Lublin, 12 maja 2014


III Academic Seminar on Social Pedagogy: 'Social sciences and their contemporary challenges, Lublin, 12 May 2014
pp 163-164


 

Konferencja „Praca socjalna i opieka społeczna w środowisku lokalnym” Janów Lubelski, 17 czerwca 2014


Conference `Social work and social care in local communities', Janów Lubelski, 17 June 2014
pp 164-166


 

XXVIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, „Opowiem wam o swojej pasji − słowem, obrazem, dźwiękiem...”, Sandomierz, 15-20 września 2014


XXVIII Summer School of Young Specialists in Education Studies, „I will tell you about my passion with word, image and sound...”, Sandomierz, 15-20 September 2014
pp 166-171


 

Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational” Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie II − Clermont-Ferrand, 21-28 września 2014


International Cooperation Programme Trinacional Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand and Institute of Education Studies KUL. Meeting II – Clermont-Ferrand, 21-28 September 2014
pp 171-173


 

„Pedagogika wobec zadań społecznych” − uniwersyteckie seminaria naukowe Katedry Pedagogiki Opiekuńczej KUL 2014


„Education studies and its social tasks”. Academic Scientific Seminars at the Chair of Care Pedagogy KUL 2014
pp 173-175


 

Konferencja Naukowa „Badania narracyjne w pedagogice − przedmiot i metody analiz”, Lublin, 16 grudnia 2014


Scientific Conference „Narrative research in education studies: the subject matter and research methodology”, Lublin, 16 December 2014
pp 175-178


Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij