Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Issue 3


 

Positive and Negative Aspects of Discipline Perception in the History of Education and Contemporary Educational Literature


pp 5-28


 

Małżeństwo a funkcjonowanie rodziny


 Mariage and Family Functioning
pp 29-51
 


 

Kształtowanie postawy otwartej na życie w okresie narzeczeństwa


 Shaping the Attitude Open to Life During Courtship
pp 53-67


 

Przeżywanie macierzyństwa podjętego w trakcie studiów na przykładzie studentek lubelskich uczelni


Experience of Maternity Taken up during the Studies, Based on the Example of Lublin Universities’ Students
pp 69-93


 

Kryzysy związane z rolą teściów i sposoby ich rozwiązywania – na podstawie teorii Erika Eriksona


Parents-in-Law Role Crisis. Ways of Solving the Crisis in the Light of Erik Ericson’s Theory
pp 95-107


 

Analiza jakości relacji małżeńskich rodziców dziecka niepełnosprawnego w sytuacji stresu psychologicznego


Analysis of the Marital Quality Relationship of Disabled Child Parents under a Psychological Stress
pp 109-128


 

Cierpienie, które doskonali i prowadzi do dojrzałości. Część I: Rola cierpienia w dążeniu do doskonałości


Suffering that Perfect, and Leads to Maturity. Part I: The Role of Suffering in Pursuit of Excellence
pp 129-146


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży”, Lublin, 8 kwietnia 2014


Polish National Scientific Conference “Love, Marriage, Family as a pedagogical challenge in Times of Sexualisation of Youth”, Lublin, 8 kwietnia 2014
pp 147-151


 

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny „Sprawiedliwość i miłość w rodzinie i społeczeństwie”, Kielce, 14-15 maja 2014


International Scientific Conference on the Occasion of the International Day of Families “Justice and Love in the Family and Society”, Kielce, 14-15 May 2014
pp 152-154


 

Ewa Domagała-Zyśk, Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania języków obcych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013


Ewa DOMAGAŁA-ZYŚK, Multilinguals. Deaf and Hard of Hearing Students in Learning and Teaching Foreign Languages, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013
pp 155-157


 

Zdzisław Marek Kurkowski, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2013


Zdzisław Marek KURKOWSKI, Audiogenic Factors of Disorders in Linguistic Communication, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2013
pp 158
 


 

Psychologia rodziny, red. Iwona Janicka, Hanna Liberska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2014


Family Psychology, red. Iwona JANICKA, Hanna LIBERSKA, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2014
pp 162-164
 


 

Ojcostwo dzisiaj, red. Dorota Kornas-Biela, Lublin: Fundacja Cyryla iMetodego – Fundacja Tato.Net 2014


Fatherhood Today, red. Dorota KORNAS-BIELA, Lublin: Fundacja Cyryla i Metodego – Fundacja Tato.Net 2014
pp 164-168


Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij