Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Issue 1


 

Od Redakcji


Editorial
pp 5-8


 

W trosce o wiedzę pedagogiczną/wiedzę w pedagogice wolną od iluzji (cześć II)


For the sake of pedagogical expertise/ knowledge in pedagogy free from illusion (part II)
pp 9-31
 


 

Akademickie problemy z metodologią pedagogiki


Academic Problems with Methodology of Pedagogy
pp 33-51


 

Wspólnota w wychowaniu - jej miejsce i znaczenie


The place and the meaning of the community in upbringing
pp 53-67


 

Ciało jako kategoria pedagogiczna


The body as a pedagogical category
pp 69-87


 

Kobieta - towarzyszka, matka, oblubienica. Edyty Stein studium o powołaniu


Woman – accompany, mother, beloved Edith Stein’s study about vocation
pp 87-98
 


 

Józefa Kozieleckiego koncepcja wychowania człowieka innowacyjnego na tle pedagogiki twórczości


Józef Kozielecki’s concept of innovative human education in the pedagogy of creativity
pp 99-113
 


 

Działalność edukacyjna Kościoła ewangelickiego na Zaolziu


Educational Activities of the Evangelical Church in Zaolzie
pp 115-135


 

Marian Gietko (1898-1849) - nauczyciel, wychowawca, społecznik. Zarys problematyki


Marian Gietko (1898-1949) – Teacher, Educator, Social Activist. An outline of the issue
pp 137-155
 


 

Danuta Opozda, Struktura jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2012


Danuta Opozda, The structure and content of individual knowledge about education. A pedagogical study of parents’ knowledge and its correlates, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2012
pp 157-165


 

Wiedza o wychowaniu „badacza z ulicy” przedmiotem akademickiej dyskusji (w nawiązaniu do recenzji prof. Andrzeja Olubińskiego)


Street researcher’s knowledge about education as a matter of academic debate (referring to the review by Prof. Andrzej Olubiński)
pp 165-172


 

Jan Rutkowski, Zmierzch kształcenia? Wybrane implikacje pedagogiczne filozofii Leo Straussa i Erica Voegelina, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2012


Jan Rutkowski, Zmierzch kształcenia? Wybrane implikacje pedagogiczne filozofii Leo Straussa i Erica Voegelina [Twilight of education? Selected pedagogical implications of Leo Strauss’ and Eric Voegelin’s philosophy], Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2012
pp 173-176


 

Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela - stan faktyczny i postulowany, red. Ryszard Skrzyniarz, Anna Lendzion, Katarzyna Braun, Lublin: Wydawnictwo TN KUL 2012


Szkoła w integralnym rozwoju ucznia i nauczyciela – stan faktyczny i postulowany [School in the integral development of the pupil and the teacher. Facts and demands], red. Ryszard Skrzyniarz, Anna Lendzion, Katarzyna Braun, Lublin: Wydawnictwo TN KUL 2012
pp 176-178


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego”, Toruń, 17-18 września 2012


Nationwide Scientifis Conference “Contemporary problems of science and higher education”, Torun, 17-18 September 2012
pp 179-182
 


 

Międzynarodowy program współpracy „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, Instytutu Pedagogiki KUL. Spotkanie I - Berlin, 18-25 maja 2014


International cooperation program „Trinational”. Alice Salomon Hochschule Berlin, Institut du Travail Social de la Région Auvergne w Clermont-Ferrand, and Institute of Pedagogy at the John Paul II Catholic University of Lublin. First Meeting – Berlin, 18-25 May 2014
pp 182-188


Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij