Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

TN KUL » Działalność wydawnicza » Książki » Informacje dla Autorów

Informacje dla Autorów

INFORMACJE DLA AUTORÓW

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Teksty składane do druku nie mogą być wcześniej nigdzie opub­likowane w języku polskim ani być w tym samym czasie złożone w innych wydawnictwach. W celu zachowania podstawowych zasad rzetelności naukowej autor zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że tekst ma charakter oryginalny, został przygotowany samodzielnie lub przy udziale innych osób, oraz informacji o ewentualnym finansowaniu (grant).
 2. Prawa wydawnicze na wszystkich polach eksploatacji (m.in. umieszczenie wersji on-line na stronie www danego zeszytu/numeru; indeksowanie tekstu w bazach) przechodzą na Wydawcę. Autor jest zobowiązany do podpisania z Towarzystwem Naukowym KUL umowy przenoszącej prawa autorskie.
 3. W celu zachowania podstawowych zasad rzetelności naukowej autor proszony jest o podanie osób, które wniosły znaczący wkład w powstanie tekstu (ze wskazaniem afiliacji i charakteru udziału w powstaniu pracy), i wskazanie ew. źródeł finansowania tekstów, w tym podmiotów finansujących (Ghostwriting; guest authorship).
 4. Objętość tekstu oblicza się w arkuszach wydawniczych (tekst artykułu, sprawozdania, recenzji itp., przypisy, streszczenie, słowa kluczowe, ilustracje, tabele, wykresy). Jest to 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) prozy lub 700 linijek poezji, lub 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub 3000 cm² powierzchni ilustracji (także zapisu nutowego, wzorów matematycznych, chemicznych, diagramów).
 5. Autor przekazuje Wydawcy tekst w postaci wydruku papierowego i wersji elektronicznej.
 6. W celu zapewnienia anonimowości procedury recenzyjnej nazwisko i imię autora artykułu należy podać na osobnej kartce.
 7. Bibliografię w układzie alfabetycznym należy umieścić na końcu tekstu.
 8. Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowa­nie z innych źródeł) ponosi autor.
 9. Przypisy i bibliografię należy sporządzić według zasad przyjętych w Towarzy­stwie Naukowym KUL (tzw. zapis kropkowy lub przecinkowy, w systemie APA lub Chicago Style).
 10. Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przy­pisach i zamieszczonych w bibliografii powinien być kompletny (łącznie z podaniem wydawnictwa), a przytaczane cytaty sprawdzone.
 11. Po opracowaniu redakcyjnym i składzie komputerowym tekstu autor otrzymuje tekst do korekty autorskiej. Nieodesłanie korekty autorskiej w terminie oznacza zgodę na publika­cję tekstu w dotychczasowej postaci.
 12. Autor ponosi koszty zawinionych przez siebie zmian dokonanych w tekście po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 3%.

 

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

 1. Teksty dostarczone na nośniku elektronicznym powinny być zapisane w formacie jednego z ty­powych edytorów: MS Word (wszystkie wersje), OpenOffice (wszystkie wersje), WordPerfect (wszystkie wersje). W przypadku zapisu w formacie TEX należy dostarczyć plik TEX oraz wygenerowany na jego pod­stawie PDF.
 2. Rysunki, wykresy lub mapy należy przygotować za pomocą programów: CorelDraw, MS PowerPoint, WordPerfect Presentation, MS Excel, OpenOffice Draw i Calc i dostarczyć je jako odrębne pliki. Dotyczy to także materiałów skanowanych (optymalnie w formacie TIFF). W tekście należy za­znaczyć przeznaczone dla nich miejsce.
 3. Oryginały ilustracji (w postaci nadającej się do druku) wraz z podpisami powin­ny być dołączone jako odrębne pliki.
 4. Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylicę, grekę, znaki logicz­ne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują w standardowej instalacji edy­tora lub środowiska Windows, należy je dostarczyć na nośniku elektronicznym.
 5. Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środko­wanie, kursywa.
 6. Kopię przekazanych materiałów należy przechowywać na nośniku elektronicznym do czasu ukazania się publikacji drukiem.

Powrót
Produkty
Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij