Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 8: Liturgics

 

 


Editorial BoardContents PDF
 

Obrzędy święceń prezbiterów w dawnej liturgii rzymskiej


The Rites of Holy Orders Administered to Presbyters in the Old Roman Liturgy
pp 5-18


 

Paralelizm liturgii i katechezy


Parallelism of Liturgy and Catechesis
pp 19-31


 

Kult Maryi w polskiej muzyce sakralnej


The Cult of Mary in Polish Sacred Music
pp 33-41


 

Koncelebracja Mszy Świętej 50 lat po Sacrosanctum Concilium


Concelebration of the Holy Mass 50 Years after Sacrosanctum Concilium
pp 43-55


 

Liturgia błogosławieństw w służbie rodziny


Liturgy of Blessings in the Service of the Family
pp 57-77


 

Kultura muzyczna cystersów w Krzeszowie w XVIII wieku. Wybrane zagadnienia


Musical Culture of the Cistercians in Krzeszów in the 18th Century. Chosen Issues
pp 79-95


 

Główne zadania homilii w ujęciu teologii liturgicznej


The Main Tasks of the Homily as Defined by the Liturgical Theology
pp 97-108


 

Proklamacja słowa Bożego podczas celebracji błogosławieństw według toruńskiego Libellus Benedictionum z 1691 roku


Proclaiming God’s Word during the Celebration of Blessings according to the Toruń Libellus Benedictionum of 1691
pp 109-131


 

Wpływ teologii liturgii Jeana Corbona na sekcję liturgiczną Katechizmu Kościoła Katolickiego


The Effect of Jean Corbon’s Theology of Liturgy on the Liturgical Section of the Catechism of the Catholic Church
pp 133-152


 

Zwyczajna i nadzwyczajna forma rytu rzymskiego wzajemnym ubogaceniem


The Ordinary and Extraordinary Form of the Roman Rite as Mutual Enrichment
pp 153-162


 

[Rev.] Scott Hahn. Uczta Baranka. Eucharystia - niebo na ziemi


[Rev.] Scott Hahn. Uczta Baranka. Eucharystia - niebo na ziemi [The Lamb’s Supper: The Mass as Heaven on Earth]
pp 163-165


 

[Rev.] Ks. Zbigniew Michał Głowacki. Księdza Adama Ludwika Szafrańskiego teologia liturgii


[Rev.] Ks. Zbigniew Michał Głowacki. Księdza Adama Ludwika Szafrańskiego teologia liturgii [Rev. Adam Ludwik Szafrański’s Theology of Liturgy]
pp 165-166


 

[Rev.] Ks. Dominik Ostrowski. Uświęcenie i kult. Liturgia Godzin w perspektywie soborowej definicji liturgii


[Rev.] Ks. Dominik Ostrowski. Uświęcenie i kult. Liturgia Godzin w perspektywie soborowej definicji liturgii [Sanctification and Worship. Liturgy of the Hours in the Perspective of the Conciliar Definition of Liturgy]
pp 167-169


 

[Rev.] Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy w teologii. Red. Bogusław Migut


[Rev.] Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy w teologii [Liturgical Theology. Searching of Synthesis of Theology]. Ed. Bogusław Migut
pp 170-172


 

[Rev.] Ks. Czesław Krakowiak. Msze Święte z udziałem dzieci


[Rev.] Ks. Czesław Krakowiak. Msze Święte z udziałem dzieci [Holy Masses with Children]
pp 173-175


 

Przegląd bibliografii liturgicznej z wybranych polskich czasopism teologicznych w 2011 roku


Overview of Liturgical Bibliography from Selected Polish Theological Journals in 2011
pp 177-184


 

Przegląd bibliografii liturgicznej z wybranych polskich czasopism teologicznych w 2012 roku


Overview of Liturgical Bibliography from Selected Polish Theological Journals in 2012
pp 185-191


 

Przegląd bibliografii z wybranych zagranicznych czasopism liturgicznych z 2013 roku


Overview of Bibliography from Selected Foreign Liturgical Magazines in 2013
pp 193-202


Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij