Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 6: Pastoral Theology

 


 


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Schulpastoral im Lernprozess. „Eine Standortbestimmung“


School Pastoral Care in the Learning Process "Describing the Current Condition"
pp 5-17


 

Social Activities as the Mode of Multicultural Ministry within a Parish from the Point of View of the Catholic Social Teaching. “Multicultural Dimension of Social Work”


pp 19-32


 

Social Activities as the Mode of Multicultural Ministry within a Parish from the Point of View of the Catholic Social Teaching. “The Social Conditions”


pp 33-40


 

Nowa ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce


New Evangelization as a Challenge to the Church in Poland
pp 41-55
 


 

W poszukiwaniu kształtu nowej ewangelizacji


Searching of the Shape of New Evangelization
pp 57-69


 

Zasady etyczne w działalności gospodarczej katolików świeckich


Ethical Principles for Business Activity of Lay Catholics
pp 71-83


 

Władza w parafii w świetle teorii organizacji


Authority in the Parish in the Light of the Theory of Organization
pp 85-97


 

Duszpasterstwo rodzin jako działalność zbawcza Kościoła


Pastoral Care of Families as a Salvific Activity of the Church
pp 99-107


 

Poradnictwo małżeńsko-rodzinne w diecezji


Marriage and Family Counselling in a Diocese
pp 109-124


 

Modlitwa małżeńska w ujęciu teologicznym i na podstawie badań empirycznych


The Prayer of a Married Couple in a Theological View and on the Basis of Empirical Research
pp 125-138


 

Pastoralna promocja wiernych świeckich w kontekście duszpasterstwa rodzin


Pastoral Promotion of the Lay Faithful in the Context of Pastoral Care of Families
pp 139-152


 

Przepowiadanie homilijne w społeczeństwie medialnym


The Homily in the in Contemporary Media Society
pp 153-167


 

Aspekty psychologiczne w przepowiadaniu słowa Bożego


Psychological Aspects of Preaching
pp 161-191


 

Parafia wspólnotą miłości i służby braterskiej w ujęciu ks. Ryszarda Kamińskiego


Parish Community of Love and Brotherly Service According Father Ryszard Kamiński
pp 193-209


 

[Rep.] Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce. 50 lat inspiracji Soboru Watykańskiego II. Sympozjum naukowe. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 15 maja 2013 r.


[Rep.] Pastoral Challenges for the Church in Poland. 50 Years of the Vatican Council II’s Inspiration. An academic symposium. The John Paul II Catholic University of Lublin, 15 May 2013
pp 211-213


 

[Rep.] W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo. Sympozjum z okazji wręczenia księgi pamiątkowej i przejścia na emeryturę ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 30 października 2013 r.


In the Care for Pastoral Theology and Pastorate. A symposium on the occasion of handing the Commemorative Book to Rev. Prof. Ryszard Kaminski and his going into retirement. The John Paul II Catholic University of Lublin, 30 October 2013
pp 214-216


 

Związki ks. prof. dr. hab. Ryszarda Kamińskiego z krakowskim środowiskiem teologicznym. Wystąpienie na sympozjum „W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo”


Rev. Prof. Ryszard Kaminski's Relations with the Krakow Theological Circle. A lecture at the symposium „In the Care for Pastoral Theology and Pastorate
pp 217-221


 

Ks. prof. dr hab. Ryszard Kamiński – człowiek nauki i wierny przyjaciel. Wystąpienie na sympozjum „W trosce o teologię pastoralną i duszpasterstwo”


Rev. Prof. Ryszard Kamiński - a Man of Science and a True Friend. A speech at the symposium „In the Care for Pastoral Theology and Pastorate”
pp 222-224


 

[Rep.] Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem-pastoralistą doby posoborowej. Sympozjum z okazji 10 rocznicy śmierci. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 13 listopada 2013 r.


Rev. Prof. Romuald Rak as a Theologian-Pastoralist of the Post-Council Age. A symposium occasioned by the 10th anniversary of the Professor’s death. The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, 13 November 2013
pp 225-227


 

Ksiądz Profesor Romuald Rak jakiego znałem. Wystąpienie na sympozjum „Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem-pastoralistą doby posoborowej”


Rev. Prof. Romuald Rak as I Knew Him. A speech at the symposium „Rev. Prof. Romuald Rak as a Theologian-Pastoralist of the Post-Council Age”
pp 227-229


 

Człowiek głębokiej wiary. Wystąpienie na sympozjum „Ks. prof. dr hab. Romuald Rak teologiem-pastoralistą doby posoborowej”


A Man of Deep Faith. A speech at the symposium „Rev. Prof. Romuald Rak as a Theologian-Pastoralist of the Post-Council Age”
pp 230-232


 

[Rev.] Ks. Wiesław Przygoda. Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL 2012


[Rev.] Rev. Wiesław Przygoda. The Apostolic Dimension of Charity Volunteering in Poland. A Theological-Pastoral Study Based on a Study of Volunteers from Caritas Parish Teams. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL 2012
pp 233-235


Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij