Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 4: Church History

 

 


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Geneza światopoglądu cesarza Marka Aureliusza i postępowanie względem poddanych w latach 161-180


The Genesis of Emperor Marcus Aurelius’ Worldview and his Attitude Towards his Subjects in the Years 161-180
pp 5-28


 

Święty Dominik w Langwedocji-Lauragais. Duchowość, miejsca i wydarzenia


Saint Dominic in Languedoc-Lauragais. Spirituality, Places and Events
pp 29-63


 

Dzieje parafii Łaszczów do końca XVIII wieku


History of the Parish in Łaszczów until the End of the 18th Century
pp 65-90


 

Potencjał archidiecezji poznańskiej po zakończeniu kulturkampfu w świetle Brevis descriptio historico-geographica ecclesiarum archidioecesis gnesnensis et posnaniensis Jana Korytkowskiego z 1888 r.


The Potential of the Archdiocese of Poznan after the End of Kulturkampf. As Depicted in Brevis descriptio historico-geographica ecclesiarum archidioecesis gnesnensis et posnaniensis by Jan Korytkowski, Composed in 1888
pp 91-127


 

Środki masowego przekazu w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego w 20-leciu międzywojennym


Mass Media in the Latin Archdiocese of Lviv in the Interwar Period
pp 129-150


 

Św. Jan z Dukli w świetle polskich czasopism tercjarskich (1918-1939)


Saint John of Dukla as Portrayed in the Polish Tertiary Journals (1918-1939)
pp 151-181


 

Rozpracowywanie operacyjne jezuitów uczestniczących w Misji Wschodniej w latach 50. XX w. w Polsce Ludowej


Operational Invigilation of the Jesuits Participating in The eastern mission in the 1950s under the People’s Republic of Poland
pp 183-200


 

Likwidacja Małych Seminariów Duchownych w Polsce prowadzonych przez Towarzystwo św. Franciszka Salezego


The Liquidation of Lower Seminars Run by the Society of St. Francis de Sales in Poland
pp 201-225


 

Patriotyczne teksty i sceny na dzwonach w obiektach sakralnych na terytorium II Rzeczypospolitej w świetle druków reklamowych odlewni Braci Felczyńskich i wybranej karty pocztowej


Patriotic Texts and Scenes Depicted on the Bells in Sacred Buildings in the Territory of the Interwar Poland. The Study Based on Advertisements of the Felczyński Brothers Foundry and on a Post Card


 

Bibliofilska działalność prymasa Wojciecha Baranowskiego (1548-1615)


Primate Wojciech Baranowski’s Passion for Book Collecting (1548-1615)
pp 238-243


 

Sakry i sukcesja święceń biskupich episkopatu Kościoła katolickiego w Polsce w XIX i XX wieku


Episcopal Ordinations and Apostolic Succession of Bishops of the Catholic Church in Poland in the 19th and the 20th Century
pp 244-248


 

Polska idea narodowa w przepowiadaniu duchowieństwa katolickiego przełomu XIX i XX wieku


The Polish National Cause in the Preaching of the Catholic Clergy at the Turn of the 20th Century
pp 249-254


 

Działalność duchowieństwa w Towarzystwach naukowych w Galicji w XIX i XX wieku


Involvement of the Clergy in Galician Scientific Associations in the 19th and 20th Century
pp 254-259


 

Sandomierskie środowisko historyków Kościoła w latach 1945-1992


The Sandomierz Milieu of Church Historians in the Years 1945-1992
pp 260-263


 

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie obecnej diecezji legnickiej w latach 1963-1964


The Peregrination of the Painting of Our Lady of Czestochowa in the Territories of the Present Diocese of Legnica in the Years 1963-1964
264-270


 

[Rev.] Dario Rezza, Mirko Stocchi, Il Capitolo di San Pietro in Vaticano dalle origini al XX secolo, t. 1: La storia e le persone


[Rev.] Dario Rezza, Mirko Stocchi, Il Capitolo di San Pietro in Vaticano dalle origini al XX secolo, t. 1: La storia e le persone [The Chapter of St. Peter’s Basilica at the Vatican from its Origins until the 20th Century, vol. 1: History and Persons]
pp 271-276


 

[Rev.] Claudio De Dominicis, Repertorio delle protettorie cardinalizie dal 1716 al 1964 (Collana di Storia ed Arte, III)


[Rev.] Claudio De Dominicis, Repertorio delle protettorie cardinalizie dal 1716 al 1964 [Repertory of the Protectorates of Cardinals from 1716 to 1964] (Collana di Storia ed Arte, III)
pp 276-284


 

[Rev.] Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki


[Rev.] Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki [Modern Times’ Outlook on the Middle Ages. The Artefacts of the Past, Miraculous Portraits, Works of Arts]
pp 284-287


 

[Rev.] Anna Szylar, Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku


[Rev.] Anna Szylar, Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku [Educational Activity of the Female Religious Orders in Lesser Poland (Małopolska) in the Post-Tridentine Period until 1815]
pp 287-292


 

[Rev.] Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem. Rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński


[Rev.] Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem. Rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński [The Gospel Must not be Betrayed. Interviews with Archbishop Ignacy Tokarczuk. The Interviews Held, Introduction and Notes Written by Mariusz Krzysztofińki]
pp 293-296


 

[Rev.] Jan Walkusz, Zgromadzenie św. Michała Archanioła w Kanadzie 1962-2012


[Rev.] Jan Walkusz, Zgromadzenie św. Michała Archanioła w Kanadzie 1962-2012 [Congregation of St. Michael the Archangel in Canada 1962-2012]
pp 297-299


 

[Rev.] Dla Boga i Kościoła. Sługa Boży ks. Wincenty Granat - świadectwa. Opracowała i przygotowała do druku Halina Irena Szumił


Dla Boga i Kościoła. Sługa Boży ks. Wincenty Granat - świadectwa. Opracowała i przygotowała do druku Halina Irena Szumił [For God and for His Church. Servant of God, Rev. Wincenty Granat - Testimonies. Editorial Preparation for Print by Halina Irena Szumił]
pp 300-308


Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij