Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 2: Dogmatic Theology

 

 


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Argument na istnienie Boga z osoby ludzkiej


An Argument for the Existence of God from the Human Person
pp 5-16
 


 

Obraz Chrystusa w dziełach Benedykta XVI


The Image of Christ in Benedict XVI’s Works
pp 17-29


 

Właściwa choroba człowieka. J. Ratzinger/Benedykt XVI o źródłach, skutkach i przeciwieństwie pychy


Real Disease of Men. J. Ratzinger/Benedict XVI on the Sources, Consequences and the Opposite of Pride
pp 31-50


 

Komunijny wymiar osoby ludzkiej


Communion Dimension of the Human Person
pp 51-63


 

Teologiczna interpretacja początków misji mesjańskiej Jezusa według J. Ratzingera/Benedykta XVI


Theological Interpretation of the Beginnings of Jesus’ Messianic Mission According to J. Ratzinger/Benedict XVI
pp 65-77


 

Maryja ikoną Chrystusa „Nowego Człowieka”. Via pulchritudinis w mariologii


Mary as the Icon of Christ - the “New Man”. Via Pulchritudinis in Mariology
pp 79-98


 

Mariologia ekumeniczna według S. C. Napiórkowskiego


Ecumenical Mariology According to S. C. Napiórkowski
pp 99-113


 

Wolność w komunii. Analiza teologicznego przesłania homilii Papieża Polaka wygłoszonych w Ojczyźnie w 1991


Freedom in Communion. An Analysis of the Theological Message of the Polish Pope’s Homily Delivered in his Homeland in 1991
pp 115-133


 

Odnowa teologii episkopatu zaczynem doktryny kolegialności episkopalnej w analizie rozwoju teologii i wydarzeń Kościoła belgijskiego przed Soborem Watykańskim II


The Episcopate’s Revival of Theology as the Beginning of the Collegiality Doctrine in the Analysis of the Development of Theology and Events in the Belgian Church Before the Second Vatican Council
pp 135-178


 

Osobowe doświadczenie komunii w wieczności jako klucz do zrozumienia pojęcia „umierać w Panu"


Personal Experience of Communion in Eternity as the Key to Understanding the Concept of Die in the Lord
pp 179-193


 

Wprowadzenie do teologii naukowej Alistera McGratha


Introduction Into Alister McGrath’s a Scientific Theology
pp 195-203
 


 

Organismo y regeneración: el mito de un rnundo sin enfermedad


Organism and Revival: the Myth of the World Without Illnesses
pp 205-216


 

[Rev.] Ks. Grzegorz Barth, Hermeneutyka osoby


[Rev.] Rev. Grzegorz Barth, Hermeneutyka osoby [Hermeneutic of a Person]
pp 217-220


Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij