Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 12: Homiletics


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Zasada pondus et ordo w adhortacji Evangelii gaudium i jej przesłanie dla kaznodziejstwa


The Pondus et Ordo Principle in the Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium and Its Message for Preaching
pp 7-19


 

Evangelii gaudium o homilii jako części liturgii


Evangelii Gaudium on a Homily as a Part of the Liturgy
pp 21-33


 

„Jedność tematyczna” homilii w świetle adhortacji Evangelii gaudium


“Thematic Unity” of Homily in the Light of Apostolic Exhortation Evangelii Gaudium
pp 35-51


 

Język współczesnego przekazu Ewangelii z uwzględnieniem sugestii papieża Franciszka


The Language of the Contemporary Preaching of the Gospel: With the Suggestions of the Pope Francis
pp 53-71


 

Proces przygotowania homilii


Homily Preparation Process
pp 73-87


 

Duchowość głosicieli Ewangelii


Spirituality of Evangelists
pp 89-104


 

„Christus als Meister der Kommunikation“. Das Zweite Vatikanische Konzil und die Medien


“Christ as Master of Communication”: The Second Vatican Council and the Media
pp 105-116


 

Metoda interpretacji i przepowiadania słowa Bożego SIFT w służbie kaznodziejstwa całą duszą


The SIFT Method in the Service of Preaching with All Our Souls
pp 117-136


 

Wymowa teologiczna obrzędów sakramentu święceń w przepowiadaniu słowa Bożego


Theological Meaning of Ceremonies of the Sacrament of Holy Orders in Preaching the Word of God
pp 137-148
 


 

Sól ziemi i światło świata. Perykopa o zadaniach uczniów Jezusa (Mt 5, 13-16) w przepowiadaniu homilijnym do młodzieży


Salt of the Earth and Light of the World: Pericope about Tasks of Disciples of Jesus (Mat 5:13-16) in Homilies to Young People
pp 149-168


 

[Spraw.] „Język homilii i kazań po 1989 roku”. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Kalwaria Zebrzydowska, 16-18 września 2013 roku


[Rep.] “Language of Homilies and Sermons after 1989.” Interdisciplinary Scientific Conference. Kalwaria Zebrzydowska, 16-18 September 2013
pp 169-170


 

[Spraw.] „Liturgiczne przepowiadanie dla dzieci - szanse i zagrożenia”. Sympozjum homiletyczne. Nysa-Opole, 21-22 października 2013 roku


[Rep.] “The Liturgical Preaching for Children—Opportunities and Threats.” Homiletic Symposium. Nysa and Opole, 21-22 October 2013
pp 172-176


 

[Spraw.] Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Liturgiki i Homiletyki KUL w roku akademickim 2013/2014


[Rep.] The Scholarly and Educational Activities of the Institute of Liturgy and Homiletics of the John Paul II Catholic University of Lublin in the Academic Year 2013/2014
pp 176-193


 

[Rec.] Bp Ignacy Dec. Słodkie jarzmo i lekkie brzemię. Rekolekcje dla kapłanów wygłoszone w Przemyślu w dniach 6-9 lipca 2011 roku


[Rev.] Bp Ignacy Dec. Sweet Yoke and Light Burden. Retreat for Priests Preached in Przemysl, 6-9 July 2011
pp 195-198


 

[Rec.] Ks. Jerzy Jastrzębski. Paragraf w sercu. Kardynał Stefan Wyszyński o miłości i sprawiedliwości społecznej


[Rev.] Ks. Jerzy Jastrzębski. Paragraph in the Heart. Cardinal Stefan Wyszynski about Love and Social Justice
pp 198-203


Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij