Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 11: Catechetics

 

 


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Pedagogika religii wobec pluralizmu religijnego


Pedagogy of Religion Against Religious Pluralism

pp 005-023


 

Nauczanie religii wobec cyfryzacji polskiej szkoły


Teaching Religion and Digitization of Polish School
pp 025-038


 

Samowychowanie w katechezie szkolnej


Self-Education in School Catechesis
pp 039-055


 

Działalność naukowo-dydaktyczna Hubertusa Halbfasa


Hubertus Halbfas’s Research-Didactic Work
pp 067-073


 

Szkolna edukacja religijna a procedura oceny jej efektów


School Religious Education vs. the Evaluation Procedure of Its Results
pp 075-088


 

Katecheza w ujęciu księdza profesora Piotra Poręby


Catechesis From the Perspective of Rev. Professor Piotr Poręba
pp 089-106


 

Postawy młodzieży wobec Kościoła jako wyzwanie dla katechezy


Young People’s Attitudes Towards the Church as a Challenge for Catechesis
pp 107-128


 

Wychowanie religijne w kontekście kryzysu życia rodzinnego


 Religious Education in the Context of a Family Life Crisis
pp 129-142


 

Profilaktyka syndromu wypalenia zawodowego we wstępnej formacji nauczycieli religii


 Prevention of the Burnout Syndrome in the Initial Formation of Teachers of Religion
pp 143-156


 

System wartości i kyzys w wartościowaniu mężczyzn decydujących się na zawarcie związku małżeńskiego


 The System of Values and Value Crisis in Men Opting for Marriage or Priesthood
pp 157-174


 

Działalność naukowo-dydaktyczna ks. Mieczysława Rusieckiego


 Rev. Mieczysław Rusiecki's Resarch-Didactic Work
pp 175-195


 

Nauczanie etyki w szkole według założeń zmieniającej się podstawy programowej a etyka zawodowa nauczyciela


 Teaching Ethics at School According to the Assumptions of a Changing Program Basis
pp 197-212


 

Wzór katechezy, w której centrum jest wyjaśnianie pism


 A Model of Catechesis, in Whose Center is the Explanation of Writings
pp 213-230


 

Współpraca sekcji katechetyki KUL z Instytutem Teologicznym im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie


Cooperation between the Catechetical Section of the John Paul II Catholic University of Lublin and the St. Jozef Bilczewski Theological Institute in Lviv
pp 231-232


 

Sprawozdanie z Międzynarodowego sympozjum naukowego w Rużomberku


[Rep.] Report on the International Scientific Symposium in Ružomberok
pp 233-235


 

Ks. Jan Kochel. Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich. Biblijno-katechetyczne studium narracyjne


[Rev.] Rev. Jan Kochel. Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich. Biblijno-katechetyczne studium narracyjne [Missionary Catechesis in the Gospel of Luke and Acts of the Apostles. Biblical and Catechetical Narrative Study]
pp 236-239


Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij