Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Issue 3


 

Robots, Slaves, and the Paradox of the Human Condition in Isaac Asimov’s Robot Stories


 Robots, Slaves, and the Paradox of the Human Condition in Isaac Asimov’s Robot Stories
pp 5-24

 

Etap wstępnego poznawania i wizualizacje w badaniach kulturoznawczych


The Initial Stage of Cognition and Visualization in Cultural Studies
pp 25-40

 

Humanistyka cyfrowa w dobie ponowoczesności. Próby diagnozy i prognozy z perspektywy myśli chrześcijańskiej


Digital Humanity in the Post-Modern Era: Attempts at Diagnosis and Prognosis from the Perspective of Christian Thought
pp 41-57

 

Motywy filozoficzne w poezji Cypriana Norwida


Philosophical Motifs in the Poetry of Cyprian Norwid
pp 59-80

 

Profetyczny ironista na przełomie epok – o możliwych śladach koncepcji ironii Kierkegaarda w poemacie Norwida Quidam


The Prophetic Ironist at the Turn of Epochs: Possible Marks of Kierkegaard’s Irony Concept in Norwid’s Poem Quidam
pp 81-99

 

Emanacja natchnienia czy towar? Problemy literatury i jej twórców wobec narodzin wolnego rynku w XIX wieku


Emanation of Inspiration or Just a Product? Chosen Examples of Problems that Literature and Writers Faced after the Birth of the Free Market in the 19th Century
pp 101-117

 

Kultura i rynek – relacja konfliktu czy symbiozy?


Culture and Market—a Relationship of Conflict or Symbiosis?
pp 119-132

 

Stan wdrożenia zmian w zarządzaniu organizacjami z sektora kultury i sektorów kreatywnych wynikających ze zmian w otoczeniu


The Status of Implementation of Changes in the Management of Organizations in the Cultural and Creative Sectors Resulting from Changes in the Environment
pp 133-145

 

Literatura polska w Japonii


Polish Literature in Japan
pp 147-169

 

Pogranicze cieszyńskie, pogranicza identyfikacji – wymiary inności i obcości w tekstach Jana Wantuły, Jana Szczepańskiego i Józefa Pilcha


Cieszyn Borderland, Borderlands of Identification: the Dimensions of Otherness and Strangeness in Texts of Jan Wantuła, Jan Szczepański, and Józef Pilch
pp 171-193

 

Kobiety w kulturze medialnej. Zarys na podstawie seriali fabularno-dokumentalnych


Women in Media Culture: an Outline Based on the Scripted Documentaries
pp 195-214

 

Religijny wymiar miłości na przykładzie baletu Bhakti Maurice’a Béjarta


The religious dimension of love on the example of Maurice Béjart’s ballet Bhakti
pp 215-224

Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij