Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 12: Homiletics


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Paschalne ukierunkowanie homilii


The Paschal Direction of the Homilly
pp 7-27


 

Homilia doprowadzaniem do spotkania z Chrystusem w Eucharystii


Homily as a Leading to the Encounter with Christ in the Eucharist
pp 29-45


 

Czym homilia nie jest – błędy w jej głoszeniu


What the Homily is not – the Mistakes in its Preaching
pp 47-72


 

Katechizm Kościoła Katolickiego w służbie przepowiadania homilijnego


The Catechism of the Catholic Church in Service of Homily Preaching
pp 63-76


 

Tematyczne programowanie przepowiadania homilijnego


The Thematic Programming of the Homily Preaching
pp 77-91


 

Hermeneutyka tekstów euchologijnych w służbie przepowiadania liturgicznego


Hermeneutics of Eschatological Texts in the Service of Liturgical Proclamation
pp 93-114


 

Aufgeklärt Predigen im Kontext von Theologie als Wissenschaft und Rechtfertigungslehre


Enlightened Preaching in the Context of Academic Theology and the Doctrine of Justification
pp 115-143


 

Bibliolog w przepowiadaniu słowa Bożego w liturgii i poza liturgią


Bibliolog as Preaching Form in the Liturgy and Beyond
pp 145-160


 

Performatywna funkcja języka homilii


The Performative Function of the Homily Language
pp 161-174


 

Papieża Benedykta XVI teologia piękna a nowa ewangelizacja


Pope Benedict XVI’s Theology of Beauty and the New Evangelization
pp 175-189


 

Kręgi biblijne jako propozycja współtwórczej roli parafian w przygotowaniu homilii


Parish Bible Study as a Proposal of Cooperation of Parishioners on Preparation of a Homily
pp 191-204


 

„Revival” w przepowiadaniu ewangelikalnym


„Revival” in Evangelical Preaching
pp 205-222


 

Sprawozdanie z konferencji naukowej homiletów polskich, Turno k. Białobrzegów, 20-21 października 2014 roku


Report on the Conference of Polish Homilists, Turno by Białobrzegi, 20-21 October 2014
pp 223-225


 

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Ewangelizacja i homilia w świetle najnowszych dokumentów Kościoła”, Lublin, 27 maja 2015 roku


Report on the Conference “Evangelization and Homily in the Light of the Recent Church Documents”, Lublin, May 27, 2015
pp 226-227


 

Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Liturgiki i Homiletyki w roku akademickim 2014/2015


Report on the Research and Teaching Activity of the Institute of Liturgy and Homiletics in the Academic Year 2014-2015
pp 228-246


 

Ks. Stanisław Dyk, Nowa ewangelizacja – konkretne wezwanie


Rev. Stanisław Dyk, The New Evan­gelization: A Specific Appeal
pp 245-246


 

Kazania w kulturze polskiej. Edycje kolekcji tematycznych. T. 1-3. Red. ks. Kazimierz Panuś


Sermons in the Polish Culture. Editions of Subject Collections. T. 1-3. Ed. Rev. Kazimierz Panuś
pp 246-252


 

Elżbieta Kucharska-Dreiss, Der gepredigte Gott, linguistisch gesehen. Gottesbilder im Vergleich


Elżbieta Kucharska-Dreiss, Der gepredi­gte Gott, linguistisch gesehen. Gottes­bilder im Vergleich
pp 252-255


 

Ks. Maciej Radej, Istotne problemy kaznodziejskie


Rev. Maciej Radej, Significant Preaching Pro­blems
pp 255-259


Pieczęć TN KUL
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij