Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 8: Liturgics


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Die liturgische Bewegung zwischen dem Ersten und dem Zweiten Vatikanischen Konzil


 The Liturgical Movement between the First and the Second Vatican Council
pp 5-18


 

Posoborowa odnowa kalendarza liturgicznego i jej recepcja w diecezji kieleckiej


 The Post-Conciliar Restoration of the Liturgical Calendar and Its Reception in the Kielce Diocese
pp 19-39


 

Reforma i odnowa liturgii w świetle wybranych przemówień papieża Pawła VI z lat 1966-1969


 The Reform and Renewal of the Liturgy in the Light of Selected Speeches by Paul VI from the Years 1966-1969
pp 41-56

 


 

The Memory of Baptism in the Introductory Rites of the Holy Mass


pp 57-70

 


 

Teologia rubryk


 Theology of Rubrics
pp 71-85

 


 

Liturgia parafialna znakiem Kościoła


The Parish Liturgy as a Sign of the Church
pp 87-98

 


 

Liturgia jako obraz


Liturgy as an Image
pp 99-108

 


 

Celebracja Eucharystii w zakonie kartuzów w świetle pierwszych źródeł liturgicznych wydanych po reformie trydenckiej


The Celebration of the Eucharist in the Carthusian Order in the Light of the First Liturgical Sources Published after the Trent Reform
pp 109-130

 


 

Teologia communio według kard. Josepha Ratzingera (Benedykta XVI) i pytanie o urzędy/posługi w polskim duszpasterstwie parafialnym


 The Communio Theology according to Card. Joseph Ratzinger (Benedict XVI) and the Question of Offices/Ministries in Polish Churches
pp 131-143


 

250 lat liturgicznego kultu Serca Jezusowego w Polsce – memoriał biskupów polskich z 1765 roku


250th Anniversary of the Liturgical Sacred Herth of Jesus Worship in Poland—Polish Bishops Memorial of 1765
pp 145-158


 

Miejsce łaciny w liturgii Kościoła po Soborze Watykańskim II – analiza problemu i próba syntezy


Place of Latin in the Liturgy of the Church after the Second Vatican Council – Analysis of the Problem and Synthesis Attempt
pp 159-171


 

Bazylika mniejsza jako centrum życia liturgicznego


The Minor Basilica as a Center of the Liturgical Life
pp 173-183


 

El Códice Calixtino de la catedral de Santiago de Compostela


The Calixtino Codex from the Cathedral of Santiago de Compostela
pp 185-210

 


 

Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit in sacramenta transivit – sakramenty w misterium Kościoła” połączonego z wręczeniem księgi pamiątkowej dedykowanej ks. prof. Czesławowi Krakowiakowi z okazji siedemdziesiąt


Report on the Symposium “Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit in sacramenta transivit – the Sacraments in the Mystery of the Church” Connected with Handing Commemorative Book Dedicated to Rev. Prof. Czesław Krakowiak to Celebrate His Seventieth Birthday
pp 211-214


 

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Ad Ecclesiam vivam


Interdisciplinary Scientific Seminar Ad Ecclesiam vivam
pp 215-219


 

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Doktorantów Liturgiki i Homiletyki


Report on the Nationwide Symposium of Doctoral Students of Liturgy and Homiletics
pp 220-221


 

Sprawozdanie z konferencji naukowej „«Problemy» z małżeństwem w Biblii, czyli Dobra Nowina o związku mężczyzny i kobiety”. Turno- Brzeźce k. Białobrzegów, 20-21 października 2014 roku


Report on the Conference “Problems with Marriage in the Bible, i.e. the Good New about the Union of a man and a woman”. Turno-‑Brzeźce near Białobrzegi, 20-21 October 2014
pp 222-225


 

Henryk Nadrowski. Sacrum czasoprzestrzeni


Henryk Nadrowski. Sacrum czasoprzestrzeni [The Sacred of the Spacetime]
pp 227-232


 

Waldemar Jan Pałęcki MSF. Pytanie o liturgię. Misterium liturgii w życiu Kościoła


Waldemar Jan Pałęcki MSF. Pytanie o liturgię. Misterium liturgii w życiu Kościoła [The Question of the Liturgy. The Mistery of the  Liturgy in the Life of the Church]
p. 233


 

Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła. Red. ks. Bogusław Migut, ks. Zbigniew Głowacki, ks. Waldemar Pałęcki MSF


Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. Sakramenty w misterium Kościoła [Quod itaque Redemptoris nostri conspicuum fuit, in sacramenta transivit. The Sacraments in the Mystery of the Church]. Ed. Bogusław Migut, Zbigniew Głowacki, Waldemar Pałęcki MSF
pp 234-236


 

O. Marek Ławreszuk. Sakrament małżeństwa. Liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu małżeństwa w Kościele prawosławnym


O. Marek Ławreszuk. Sakrament małżeństwa. Liturgiczna symbolika i znaczenie sakramentu małżeństwa w Kościele prawosławnym [The Sacrament of Marriage. Liturgical Symbolism and Importance of the Sacrament of marriage in the Orthodox Church]
pp 236-239


 

Piotr Kulbacki Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Studium w świetle myśli i dzieła ks. Franciszka Blachnickiego


Piotr Kulbacki. Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Studium w świetle myśli i dzieła ks. Franciszka Blachnickiego [The Liturgy in the Formation of Man towards Freedom. Study in Light of the Thought and Works of Rev. Franciszek Blachnicki]
pp 239-241


 

Przegląd bibliografii z wybranych zagranicznych czasopism liturgicznych z lat 2013-2014


Overview of the Bibliography of Selected Foreign Liturgical Periodicals from the Years 2013-2014
pp 243-251


 

Bibliografia liturgiczna za rοk 2013


Liturgical bibliography for 2013
pp 252-260


Pieczęć TN KUL
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij