Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 6: Pastoral Theology


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Kommunitätszentren in Prager Erzdiözese. Neue Orte der Gemeinwesenarbeit oder orte der Neuen Pastoral


Community Centers in Prague Archdiocese. New Places to Work of Communities or Places of New Pastoral
pp 5-20

 


 

Das Rahnersche Postulat der Entklerikalisierung der Kirche und seine Theologie der Laien


Rahners Postulate of Cleaning of the Church of Clericalism and his Theology of Seculars
pp 21-32

 


 

Priorytety pastoralne Kościoła w Polsce w świetle adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium


Pastoral Priorities of the Church in Poland in the Light of the Apostolic Exhortation of Evangelii Gaudium
pp 33-45

 


 

Apostolski i kontemplacyjny wymiar życia naśladowców św. Franciszka w świetle Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych


Aspects of Apostolic and Contemplative Life of St. Francis' Imitators in Light of Constitutions of the Order of Friars Minor Conventual
pp 47-68

 


 

Gospodarowanie zasobami ludzkimi a duszpasterstwo


Human Resource Management and the Pastoral Care
pp 69-82

 


 

Teologia sanktuariów – świętych miejsc pielgrzymkowych


Theology of Shrines – Holy Pilgrimage Places
pp 83-95

 


 

Przygotowanie pastoralne seminarzystów do posługi charytatywnej


Pastoral Preparation of the Seminarians to the Ministration of Charity
pp 97-122


 

Rodziny wielodzietne wyzwaniem dla duszpasterstwa Kościoła


Multi-child Families as a Challenge for Ministry of the Church
pp 123-142

 


 

Wkład ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego w rozwój teologii pastoralnej


Contribution of Rev. Prof. Adam Ludwik Szafrański in the Development of Pastoral Theology
pp 143-157


 

Wkład ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego w rozwój teologii liturgii


The Contribution of Rev. Prof. Adam Ludwik Szafrański in the Development of the Theology of Liturgy
pp 159-175

 


 

Księdza prof. Adama Ludwika Szafrańskiego promocja laikatu


Professor Father A.L. Szafrański Promotion of the Laity
pp 177-188

 


 

Wkład ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego w rozwój teologii małżeństwa i rodziny


Contribution of Father Professor Ludwik Adam Szafrański to the Development of the Theology of Marriage and Family
pp 189-203

 


 

Działalność ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego w diecezji kieleckiej


Activity Father Professor Adam Ludwik Szafrański in Diocese of Kielce
pp 205-223

 


 

Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Ks. prof. dr hab. Adam Ludwik Szafrański teologiem pastoralnym i promotorem laikatu w Polsce”. Lublin, 5 listopada 2014


Report on the academic symposium “Rev. Prof. Dr. habil. Adam Szafrański as th theologian-pastoralist and promoter of the laity in Poland”. Lublin, 5 November 2014
pp 225-228

 


 

Świadectwo o moim Profesorze i Współpracowniku księdzu Adamie Ludwiku Szafrańskim


Testimony to my Professor and Collaborator Rev. Adam Szafrański
pp 228-242

 


 

Kapłańska osobowość ks. prof. dr. hab. Adama Ludwika Szafrańskiego


The priest personality of Rev. Prof. Dr. habil. Adam Szafrański
pp 243-249

 


 

Ks. prof. Adam Ludwik Szafrański – opiekun i moderator duszpasterstwa rodzin w diecezji lubelskiej


Prof. Adam Szafrański protector and moderator of the pastoral care of families in the diocese of Lublin
pp 249-253

 


 

Homilia w czasie Mszy św. w intencji ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego z okazji 10 rocznicy jego śmierci (Kościół Akademicki KUL, 5 listopada 2014)


Homily during the the Holy Mass for the intention of Rev. Prof. Adam Szafrański occasioned by the 10th anniversary of His death (Academic Church, 5 November 2014)
pp 253-256

 


 

Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum „Papst Franziskus – Ermutigung und Herausforderung für Theologie und Pastoral in Mittel- und Osteuropa”. Linz, 18-20 września 2014


Report on the international symposium “Papst Franziskus – Ermutigung und Herausforderung für Theologie und Pastoral in Mittel- und Osteuropa [Pope Francis – encouragement and challenge for theology and pastoral care in Central and Eastern Europe]”. Linz, 18-20 September 2014
pp 257-258

 


 

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Hospicjum w służbie godności człowieka”. Środa Wielkopolska, 16 września 2014


Report on the academic conference “Hospice in the service of human dignity”. Środa Wielkopolska, 16 September 2014
pp 259-261

 


 

Ks. Grzegorz Pyźlak, Formacja świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań doradców życia rodzinnego i absolwentów diecezjalnych studiów rodziny. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013


Rev. Grzegorz Pyźlak. Formacja świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań doradców życia rodzinnego i absolwentów diecezjalnych studiów rodziny [The formation of lay workers of the pastoral care of families. A study on the pastoral care of families in the light of research of family life counselors and graduates of diocesan family studies]. Lublin: Wydawbictwo KUL, 2013
pp 261-263

 


Pieczęć TN KUL
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij