Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

TN KUL » Publications » Journals » Roczniki Teologiczne [Annals of Theology] » Volume 62 (2015) » Fasc. 5: Theology of Spirituality

Fasc. 5: Theology of Spirituality


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Duchowość chrztu według papieskich orędzi i przemówień na Światowych Dniach Młodzieży


Baptism’s Spirituality in the Light of Pope’s Proclamations and Allocutions on the World Youth Days
pp 5-21


 

Duchowość chrześcijańska jako duchowość chrzcielna


Christian Spirituality as a Baptismal Spirituality
pp 23-39

 


 

Duchowe dziedzictwo chrztu Polski


Spiritual Legacy of the Baptism of Poland
pp 41-53

 


 

Charyzmatyczny wymiar inicjacji chrześcijańskiej w świetle pism Nowego Testamentu


The Charismatic Dimension of Christian Initiation in the Light of the New Testament
pp 55-67

 


 

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego jako egzystencjalny przełom w życiu człowieka


Sacraments of Christian Initiation as an Existential Breakthrough in the Human Life
pp 69-82

 


 

Kiedy skutki chrztu i wiara zostają skrępowane tradycjami religijnymi?


When the Effects of Baptism and the Faith are Constrained by Religious Traditions?
pp 83-105

 


 

Chrzest św. zapomniany przez zsekularyzowanych katolików: fakt i wyzwanie


Baptism Forgotten by Secularised Catholics: a Fact and a Challenge
pp 107-122

 


 

Chrzest jako odpowiedź na współczesne zmiany światopoglądowe i kulturowe


Baptism as a Response to Contemporary Philosophical and Cultural Change
pp 123-135

 


 

Ponowne odkrycie chrztu św. i jego sposób przeżywania w nowych wspólnotach eklezjalnych


The Rediscovery of Baptism and its Celebration in the New Ecclesial Communities
pp 137-150

 


 

Święta Aniela z Foligno (1248-1309), rozwój duchowy i pełnia życia sakramentem chrztu świętego


St. Angela of Foligno (1248-1309), Spiritual Growth and Fullness of Life Through the Sacrament of Baptism
pp 151-176

 


 

Instytut Teologii Duchowości KUL Jana Pawła II. Sprawozdanie za rok akademicki 2013/2014


Institute of Spiritual Theology at the John Paul II Catholic University of Lublin: The Report for the Academic Year 2013/2014
pp 177-178

 


 

Ogólnopolskie sympozjum naukowe Błogosławieństwo i przekleństwo; XXXIX Dni Duchowości, 1-2 grudnia 2014


Polish Nationwide Scientitific Symposium Blessing and Curse; XXXIX Spirituality Days, 1-2 December 2014
pp 178-184

 


 

Prace dyplomowe obronione w Instytucie Teologii Duchowości KUL i inne formy aktywności w roku 2014


Theses Defended at the Institute of Spiritual Theology at KUL and Other Activities in 2014
pp 184-197

 


 

Ks. Jerzy Misiurek, Źródło życia i świętości. Polska teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa


Ks. Jerzy Misiurek, Źródło życia i świętości. Polska teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa [The Source of Life and Sanctity. Polish Theology of the Veneration of the Most Sacred Heart of Jesus]
pp 199-203

 


Pieczęć TN KUL
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij