Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 4: Church History


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Młodość i wychowanie świętego Kolumbana Starszego


Youth and Upbringing of Saint Columba
pp 5-22

 


 

Z dziejów parafii unickiej w Grodysławicach


From the History of the Uniate Parish in Gradysławice
pp 23-68

 


 

Occasione anni jubilaei. Dokument erekcji seminarium duchownego na Żmigrodzie w Lublinie (8 X 1714)


Occasione anni jubilaei. The Erection Document of the Theological Seminary in Lublin’s District of Żmigród (8 October 1714)
pp 69-83

 


 

Dzieje sanktuarium Matki Bożej w Gidlach w świetle akt z Archiwum Dominikanów w Krakowie


The History of the Sanctuary of our Lady of Gidle in view of the Records from the Archive of the Dominicans in Krakow
pp 85-103

 


 

Św. Jan Chrzciciel w cieniu św. Benedykta z Nursji. Kartki z dziejów Puchaczowa


St. John the Baptist in the Shadow of St. Benedict of Nnursia History of Puchaczów
pp 105-114

 


 

Michael Joseph McGivney - Założyciel Rycerzy Kolumba


Michael Joseph McGivney − Founder of the Knights of Columbus
pp 115-140

 


 

Ks. Józef Gawlina organizatorem Katolickiej Agencji Prasowej


Priest Joseph Gawlina als Organizer of Catholic News Agency
pp 141-178

 


 

Reorganizacja archidiecezji gnieźnieńskiej na podstawie bulli cyrkumskrypcyjnej Vixdum Poloniae unitas z 1925 roku


Reorganizing the Archdiocese of Gniezno in Accord with the Bull of Circumscription Vixdum Poloniae Unitas of 1925
pp 179-195

 


 

Hitlerowskie więzienia i obozy przejściowe w świetle literatury wspomnieniowej duchowieństwa polskiego z lat 1939-1945


Nazi Prisons and Transit Camps in the Light of Memoirs of the Polish Clergy in the Years 1939-1945
pp 197-217

 


 

Robotnicy, duchowni i aparat administracyjno-partyjny. Strajki w Hucie Stalowa Wola w 1988 roku


The Workers, Clergy and Administrative-Party Apparatus Strikes in Huta Stalowa Wola in 1988
pp 219-233

 


 

Historiografia wydarzeń i osób związanych ze Zgodą Sandomierską z 1570 roku w Sandomierskim Muzeum Diecezjalnym


Historiography of Events and People Related to the 1570 Sandomierz Accord at the Sandomierz Diocesan Museum
pp 235-241

 


 

Biskup Walenty Wójcik. Życie i działalność (1914-1990)


Bishop Walenty Wójcik: His Life and Activity (1914-1990)
pp 242-245

 


 

Kapłan – formacja i posługa w świetle epistolografii św. Ambrożego i św. Paulina z Noli


The Priest: Formation and Ministry in the Light of the Epistolography of St. Ambrose and St. Paulinus of Nola
pp 245-250


 

Tertulian wobec kwestii społecznych północnej Afryki. Studium pism parenetycznych


Tertullian towards Social Issues of North Africa: Study of the Parenetic Writings
pp 250-256

 


 

Okultyzm w świetle badań nad ezoteryką zachodnią


Occultism in the Light of the Western Research on Esotericism
pp 257-261

 


 

Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle, red. Dominique-Marie Dauzet, Frédéric Le Moigne


Dictionnaire des évêques de France au XXe siècle [Dictionary of Bishops of France in the 20th Century], ed. Dominique-Marie Dauzet, Frédéric Le Moigne
pp 263-269

 


 

Geschichte des Kardinalats im Mittelalter, red. Jürgen Dendorfer, Ralf Lützelschwab (Päpste und Papsttum, t. 39)


Geschichte des Kardinalats im Mittelalter [History of Cardinalates in the Middle Ages], ed. Jürgen Dendorfer, Ralf Lützelschwab (Päpste und Papsttum, t. 39)
pp 269-274

 


 

Zdzisław Gogola OFMConv, Dzieje franciszkańskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię 1918-1939


ZDZISŁAW GOGOLA OFMConv, Dzieje franciszkańskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię 1918-1939 [The History of the Franciscan Province of St. Anthony and Bl. James Strepa 1918-1939]
pp 274-278

 


 

Józef Makarczyk OFMConv, Prowincja litewsko-białoruska Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w latach 1687-1845


JÓZEF MAKARCZYK OFMConv, Prowincja litewsko-białoruska Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w latach 1687-1845 [The Lithuanian-Belarusian Province of the Order of Friars Minor Conventual in the Years 1687-1845]
pp 278-281

 


 

Łukasz Schreiber, Sulla 138-78 p.n.e., Seria Bitwy/Taktyka


ŁUKASZ SCHREIBER, „Sulla 138-78 p.n.e.”, Seria Bitwy/Taktyka [Sulla 138-78 BC. Series: Battles/Tactics]
pp 282-285

 


 

Roland Prejs OFMCap, Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1863-1918. Studium prozopograficzne


ROLAND PREJS OFMCap, Administracja diecezjalna w Królestwie Polskim w latach 1863-1918. Studium prozopograficzne [Diocesan Administration in the Polish Kingdom in the Years 1863-1918: Prosopographical Study]
pp 286-290

 


 

Jean-Marc Ticchi, Le Voyage de Pie VII à Paris pour le sacre de Napoléon (1804-1805). Religion, politique et diplomatie


JEAN-MARC TICCHI, Le Voyage de Pie VII à Paris pour le sacre de Napoléon (1804-1805). Religion, politique et diplomatie [The Journey of Pius VII in Paris to the Consecration of Napoleon (1804-1805): Religion, Politics and Diplomacy]
pp 291-302

 


Pieczęć TN KUL
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij