Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 3: Moral Theology


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Problem argumentacji w teologii moralnej – istota i potrzeba uwspółcześniania


The Problem of Argumentation in Moral Theology – the Essence and the Need of Modernization
pp 5-20

 


 

Kościół Vaticanum II i jego eklezjologia. Próba retrospekcji z perspektywy 50 lat Gaudium et spes (II)


The Church of Vaticanum II and its Ecclesiology. An attempt at Introspection from the Perspective of 50 Years of Gaudium et spes (II)
pp 21-38


 

Realizm etyki protestanckiej według Reinholda Niebuhra


Realism of Protestant Ethics in Reinhold Niebuhr
pp 39-57

 


 

Cnota jako kapitał społeczny


Virtue as a Social Capital
pp 59-75

 


 

Antropologiczne implikacje sztucznej prokreacji


Anthropological Implications of Artificial Procreation
pp 77-100

 


 

Kara śmierci a bezpieczeństwo publiczne. Na marginesie współczesnego sporu o karę śmierci


Capital Punishment Versus Public Security. On the Margin of the Modern Debate about the Death Penalty
pp 101-118

 


 

Wokół sporu o ubój rytualny. Między prawem do wolności religijnej a prawami zwierząt


Around the Dispute about Shechita Slaughter. Between the Right to Freedom of Religion and Animal Rights
pp 119-130

 


 

Postawy chrześcijańskich liderów biznesu w Polsce na podstawie wybranej literatury przedmiotu


The Attitudes Assumed by Christian Business Leaders inPoland on the Basis of Selected Literature of the Subject
pp 131-142

 


 

Maurizio Chiodi. Teologia morale fondamentale


Maurizio Chiodi. Teologia morale fondamentale
pp 143-147

 


 

Krzysztof Niewiadomski OFMCap. Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych. Aspekt teologicznomoralny


Krzysztof Niewiadomski OFMCap. Rola komunikacji niewerbalnej w budowaniu relacji międzyosobowych. Aspekt teologicznomoralny [The Role of Non-verbal Communication in Building Interpersonal Relationships. The Moraltheological Aspect]
pp 147-149

 


 

Kardynał Gerhard Ludwig Müller. Ubóstwo


Kardynał Gerhard Ludwig Müller. Ubóstwo [Poverty]
pp 150-152

 


 

Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P.Król


Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu, red. M. Leśniak, G. Piątek, P.Król [The Moral Responsibility of Business People]
pp 152-155

 


 

Etyka i duchowość praco-dawcy XXI wieku. 30-lecie encykliki Jana PawłaII Laborem exercens. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król


Etyka i duchowość praco-dawcy XXI wieku. 30-lecie encykliki Jana PawłaII Laborem exercens. Red. M. Leśniak, G. Piątek, P. Król [Ethics and Spirituality of the 21st Century Employer. 30th Anniversary of John Paul II's Encyclical Laborem Exercens]
pp 155-159

 


 

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji pt. „Śmierć bł.ks. Jerzego Popiełuszki – nowe fakty” (UKSW, Warszawa, 15.10. 2014)


Report on the Polish National Conference “The Death of Blessed Father Jerzy Popieluszko” (UKSW, Warsaw, 15.10. 2014)
pp 161-166

 


 

Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego „Teologia moralna Klausa Demmera” (Rzym, 17-18.04.2015 r.)


Report on the Symposium “Klaus Demmer's Moral Theology” (Rome, 17-18.04.2015)
pp 166-169

 


 

Kronika Instytutu Teologii Moralnej KUL za rok akad. 2013/2014


A Chronicle of the Institute of Moral Theology of the CUL for the Academic Year 2013/2014
pp 170-171

 


 

Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2013


A List of Moraltheological Publications Published in 2013
pp 181-203

 


Pieczęć TN KUL
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij