Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 2: Dogmatic Theology


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Ku rehabilitacji teologii wyzwolenia


Towards a Rehabilitation of Liberation Theology
pp 5-20

 


 

Czasy przykładać do miary Chrystusa. Postęp(owanie) ku Bogu a ubóstwienie postępu – kryteria J. Ratzingera/BenedyktaXVI


To Measure the Times by the Yardstick of Christ Progress(ing) Towards God and Divinization of Progress – J. Ratzinger/ Benedict XVI's Criteria
pp 21-45


 

Gespräch als die Fleischwerdung des Wortes: Unterwegs zum (un)möglichen Verstehen


Conversation as an Incarnation of the Word: on the Way Toward an (Im)possible Understanding
pp 47-68


 

Kościół z Ducha Świętego. Pneumatologiczne podstawy jedności w różnorodności


The Church From the Holy Spirit. Pneumatological Foundations of Unity in Diversity
pp 69-89

 


 

Ku teologii nadziei Świętej Bożej Rodzicielki


Towards the Theology of Hope of Mary, the Mother of God
pp 91-108


 

Nadzieja jako motor dziejów według Benedykta XVI (Josepha Ratzingera)


Hope as the Motor of History according to Benedict XVI (Joseph Ratzinger)
pp 109-122

 


 

Polish witnesses to the faith speak about of Mary


pp 123-135

 


 

Trynitarno-komunijna teologia stworzenia


Trynitarian-Communial Theology of Creation
pp 137-152


 

Trinity and Church in the light of Vatican II's Constitution Lumen Gentium


pp 153-173

 


 

Eucharystia jako sakrament obecności, solidarności i przemiany


The Eucharist as a Sacrament of Presence, Solidarity and Transformation
pp 175-190

 


 

The Personalist Shift in Christology


The Personalist Shift in Christology
pp 191-205

 


 

Natura Boga a płeć człowieka


The Divine Nature and the Human Sex
pp 205-226

 


 

Filozoficzno-religijna koncepcja personalizmu egzystencjalnego M. Bierdiajewa


Philosophical-Religious Conception of Existential Personalism of M. Berdiaev
pp 227-239

 


 

Ślepa natura czy Projektant? Współczesne próby wyjaśnienia pluralizmu form życia


The Blind Nature of the Designer? Modern Attempts at Explaining the Pluralism of the Forms of Life
pp 241-258

 


 

Z refleksji nad artykułami w Encyklopedii Katolickiej: Personalizm i Teilhardyzm


Reflection on Articles from the Catholic Encyclopedia: Personalism and Teilhardism
pp 259-265

 


 

O doktorze łaski syntetycznie


About the Doctor of Grace Synthetically
pp 266-271

 


 

Teologia w ujęciu graficznym


Theology Presented Graphically
pp 272-273

 


 

Dorobek teologii dogmatycznej na KUL w latach 1944-1964


The Achievements of Dogmatic Theology at the Catholic University of Lublin in the Years 1944-1964
pp 274-281

 


 

Działania Kongregacji Nauki Wiary w sprawach błędów chrystologicznych w latach 1981-2005


Actions of the Congregation for the Doctrine of the Faith in Cases of Christological Errors over the Period 1981-2005
pp 282-288

 


Pieczęć TN KUL
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij