Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Fasc. 1: Social Work


Editorial BoardScientific CouncilReviewersContents PDF
 

Publiczne relacje i promocja działań pomocy społecznej w praktyce


Public Relations and Promotion of the Social Assistance System in Practice
pp 5-31

 


 

Sylwetka pracownika socjalnego w opinii studentów Ignatianum


Silhouette of a Social Worker in the Opinion of Students Ignatianum
pp 33-46

 


 

Idea partnerstwa międzysektorowegow zakresie minimalizowania zjawiska wykluczenia społecznego


Idea of Intersectoral Partnership intheArea of Diminishing Social Exclusion Phenomena
pp 47-68


 

Automarginalizacja jako bariera w adaptacji i readaptacji społeczno-zawodowej osoby niepełnosprawnej


Automarginalization as a Barrier to Socio-professional Adaptation and Re-adaptation Disabled Persons
pp 69-83

 


 

Kompetencje pracowników socjalnych w zakresie komunikowania się z osobami niesłyszącymi


Competencies of Social Workers in Communication with Hearing-Impaired People
pp 85-99

 


 

Partyworking jako odmiana streetworkingu. Refleksyjny dyskurs praktyka


Partyworking as a Variety of Streetworking a Reflexive Discourse of a Practitioner
pp 101-114


 

Charakterystyka zjawiska bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim


The Characteristics of Homelessness in Warmia-Mazury
pp 115-128

 


 

Społeczne koszty migracji. Analiza zjawiska na przykładzie współczesnych migracji pracowniczych na Ukrainie


The Social Costs of Migration Analysis of the Phenomenon on the Example of Modern Labour Migration in Ukraine
pp 129-140


 

Bank Pobożny księdza Piotra Skargi w Krakowie. Szesnastowieczna odpowiedź na problem ubóstwa i zadłużenia


Piotr Skarga's Mount of Piety in Cracow. The Sixteenth-Century Answer to the Problem of Poverty and Debt
pp 141-166

 


 

Zdążyć z pomocą dzieciom ulicy w Afryce. Oddziaływania resocjalizacyjne salezjanów na przykładzie wybranych krajów


Providing Help on Time to Street Children in Africa Salesian Resocialization Work in the Chosen Countries
pp 167-190

 


Pieczęć TN KUL
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij