Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Issue 4


 

Wprowadzenie


Introduction
pp 5-6


 

Powołanie w chrześcijańskiej koncepcji wychowania


Vocation in the Christian Concept of Education
pp 7-23


 

Integralne wychowanie młodzieży w pedagogii św. Jana Bosko


Integral Education of Young People in St. John Bosco's Pedagogy
pp 25-46


 

Ochrona życia i godności człowieka a postawy nieletnich obciążonych zarzutami dokonania zbrodniczych czynów zabronionych. Ogólne uwagi metodologiczne z obszaru diagnozy i projektowania systemowych oddziaływań resocjalizacyjnych


Protection of Human Life and Dignity vs. Attitudes of Juveniles Alleged to Have Committed Criminal Offences
pp 47-58


 

Temperamentalne uwarunkowania osiągania celów sportowych


Temperament and Achiving Sporting Goals
pp 59-73


 

Wykształcenie oraz pozycja zawodowa rodziców jako czynniki różnicujące postawy patriotyczne białoruskiej młodzieży


Education and Occupational Status of Parents as the Factors Differentiating Patriotic Attitudes of Belarusian Youth
pp 75-93


 

Percepcja postaw rodzicielskich a motywacja osiągnięć u kobiet studiujących. Komunikat z badań


The Perception of Parental Attitudes But the Motivation to Achieve at Studying Women. Announcement from examinations
pp 95-117


 

Rodzina zastępcza spokrewniona jako środowisko wychowawcze


A Relative Foster Family as an Educational Environment
pp 119-136


 

Roman Jusiak, Andrzej Łuczyński, Lidia Pietruszka, Tomasz Wach, Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i pedagogii chrześcijańskiej


Roman Jusiak, Andrzej Łuczyński, Lidia Pietruszka, Tomasz Wach, Szkice z pedagogiki, opieki międzyludzkiej, pracy resocjalizacyjnej i pedagogii chrześcijańskiej [Sketches of Pedagogy, Interpersonal Care, Re-Socialization Work and Christian Pedagogy]
pp 137-138


 

Józef Kuźma, Jolanta Pułka (red.), Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach, t. I-II


Józef Kuźma, Jolanta Pułka (ed.), Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach t. I-II [Towards the Good School Focused on Students], vol. I-II
pp 138-140


 

Franciszka Wanda Wawro, Środowiskowe zmienne społeczno-kulturowej kondycji współczesnej młodzieży


Franciszka Wanda Wawro, Środowiskowe zmienne społeczno-kulturowej kondycji współczesnej młodzieży [Environmental Variables of the Social and Cultural Condition of the Present Day Youth]
pp 141-143


 

Mirosław Stanisław Wierzbicki, Szkoły Salezjańskie w Toruniu. Historia, edukacja i formacja religijna


Mirosław Stanisław Wierzbicki, Szkoły Salezjańskie w Toruniu. Historia, edukacja i formacja religijna [Salesian Schools in Torun. History, Education and Religious Formation]
pp 143-147


 

Międzynarodowy Program Współpracy „Trinational”. Spotkanie III − Lublin, 12-19 kwietnia 2015


International Cooperation Program „Trinational”, 3rd Meeting, Lublin, April 12-19, 2015
pp 149-151


 

IX Konferencja Naukowa, „Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II”, Biała Podlaska, 6 maja 2015


9th Scientific Conference „Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II” [Pedagogical Axiology in Light of the Teaching of St. John Paul II], Biała Podlaska, May 6, 2015
pp 152-157


 

I Panel Dyskusyjny Ekspertów „Ludzkie zachowania ryzykowne − problem, etiologia, możliwości i warunki jego racjonalizacji”, Lublin, 18 maja 2015


1st Discussion Panel of Experts „Ludzkie zachowania ryzykowne − problem, etiologia, możliwości i warunki jego racjonalizacji” [Human Risky Behaviors − Etiology, Possibilities and Conditions of Rationalization of the Issue], Lublin, May 18, 2015
pp 157-165


 

XXIX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Pułtusk, 14-19 września 2015


29th Summer School of Young Pedagogues, Pultusk, September 15-19, 2015
pp 165-169


 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Aktywność opiekuńczo-wychowawca w różnych okresach ludzkiego życia” z cyklu: Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza, Lublin, 21 października 2015


1st National Scientific Conference „Aktywność opiekuńczo-wychowawcza w różnych okresach ludzkiego życia” z cyklu: Człowiek a aktywność kulturowo-społeczna i opiekuńczo-wychowawcza [Care and Education Activity at Different Stages of the Human Life” of the cycle: Man and Cultural and Social, and Educational and Care Activity], Lublin, October 21, 2015
pp 169-175


 

Konferencja Naukowa „Formy wspierania rodziny – teoria i praktyka”, Lublin, 1 grudnia 2015


Scientific Conference „Formy wspierania rodziny – teoria i praktyka” [Forms of Family Support − Theory and Practice], Lublin, December 1, 2015
pp 176-179


Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij