Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Issue 3


 

Sociedad del conocimiento: una oportunidad para el desarrollo socioeducativo y la innovación


Knowledge Society: An Opportunity for Socio-Educational Development and Innovation
pp 5-23

 

Przywiązanie i osamotnienie w bliskich relacjach


Attachment and Loneliness in Close Relationships
pp 25-43

 

Cierpienie, które doskonali, i prowadzi do dojrzałości Część II: Badanie mężczyzn konsekrowanych


Suffering that Perfect, and Leads to Maturity. Part II: Research on Consecrated Men
pp 45-66

 

Wychowanie seksualne w ujęciu holistycznym


Sexual Education in Holistic View
pp 67-91

 

Czystość jako wartość


Purity as a Value
pp 93-114

 

Brigit Marx i Heide Funk (red.), Inklusion und Jugendsozialarbeit. Aufforderung zur Reflexion von Ausgrenzungsprossen und zur Neubestimmung des sozialpolitischen Auftrags, Paderborn/Freiburg: IN VIA Verlag 2014


Brigit Marx i Heide Funk (eds.), Inklusion und Jugendsozialarbeit. Aufforderung zur Reflexion von Ausgrenzungsprossen und zur Neubestimmung des sozialpolitischen Auftrags [Inclusion and Social Work for Youth: Invitation to Reflection on Exclusion Processes and on Redefinition of the Social Politic Contract], Paderborn/Freiburg, IN VIA Verlag 2014
pp 115-120

 

Ewa Domagała-Zyśk, Surdoglottodydaktyka. Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014


Ewa Domagała-Zyśk, Surdoglottodydaktyka. Lekcje i zajęcia językowe dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących [Surdoglottodidactics. Lessons and Language Classes for Deaf and Hard of Hearing Students], Lublin: Wydawnictwo KUL 2014
pp 120-122

 

Andrzej Cudo, Natalia Kopeć, Konrad Sawicki (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013


Andrzej Cudo, Natalia Kopeć, Konrad Sawicki (eds.), Rodzina wobec wyzwań współczesności [The Family vs. the Challenges of Modern Times], Lublin: Wydawnictwo KUL 2013
pp 123-127

 

Ewa Domagała-Zyśk, Dorota Bis, Alina Rynio (red.), Social and Educational Support in Lifelong Human Development, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012


Ewa Domagała-Zyśk, Dorota Bis, Alina Rynio (eds.), Social and Educational Support in Lifelong Human Development, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012
pp 128-131

 

Krystyna Chałas, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości, Kielce–Lublin: Wydawnictwo „Jedność” 2011


Krystyna Chałas, Moc wychowawcza przypadkowych zdarzeń w świetle introcepcji wartości [The Educational Power of Accidental Events in the Light of the Introception of Values], Kielce–Lublin: Wydawnictwo „Jedność” 2011
pp 131-133

 

III Ogólnopolska Konferencja „Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności”, Lublin, 21-22 listopada 2014 roku


III Ogólnopolska Konferencja „Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności” [The Third National Conference “The World of the Deafblind – the Challenges of Modern Times”], Lublin, 21st -22nd Novemer 2014
pp 135-139

 

Sesja Naukowa „Prawe sumienie w zawodach zaufania publicznego”, Lublin, 15 grudnia 2014 roku


 Sesja Naukowa „Prawe sumienie w zawodach zaufania publicznego” [The Scientific Session “Right Conscience in the Public Confidence Professions”], Lublin, 15th December 2014
pp 140-145

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jak zbudować dobrą szkołę”, Zakopane, 28-31 marca 2015 roku


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jak zbudować dobrą szkołę” [The International Conference Scientific “How to Build a Good School”], Zakopane, 28th-31st March 2015
pp 146-149

 

Sesja Naukowa na temat „Zagrożenia i szanse dla «dzieci ulicy»”, Lublin, 15 kwietnia 2015 roku


Sesja Naukowa na temat „Zagrożenia i szanse dla «dzieci ulicy»” [The Scientific Session “Threats and Opportunities for Children of the Street”], Lublin, 15th April 2015
pp 150-155
 

 

„Przedmiot, źródła i metody badań w biografii – refleksje metodologiczne w pedagogice”. III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Lublin, 16-17 kwietnia 2015 roku


„Przedmiot, źródła i metody badań w biografii – refleksje metodologiczne w pedagogice”. III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa [The Third National Interdisciplinary Scientific Conference “Object, Sources and Methods of Research in Biography – Methodological Reflections in Pedagogy”], Lublin, 16th-17th April 2015
pp 155-166

 

Konferencja Naukowa „O tym się nie mówi...” zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”, Lublin, 8-9 maja 2015 roku


Konferencja Naukowa „O tym się nie mówi...” zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens” [The Conference “This Isn’t Talked About...” organised by Deaf and Hard of Hearing Students’ Scientific Association “Surdus Loquens”], Lublin, 8th-9th May 2015
pp 166-174

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Warsztatowa „Sztuka dla wszystkich: zanim niewidome dziecko zostanie dorosłym odbiorcą sztuki”, Lublin, 28-29 maja 2015 roku


Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Warsztatowa „Sztuka dla wszystkich: zanim niewidome dziecko zostanie dorosłym odbiorcą sztuki” [The International Scientific-Technical Conference “Art for All: Before a Blind Child Becomes an Adult Art-Consumer”], Lublin, 28th-29th May 2015
pp 174-183

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kotwice Kariery – kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich potencjału”, Lublin, 7 czerwca 2015 roku


Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kotwice Kariery – kompleksowe wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich potencjału”, [The National Scientific Conference “Anchors of the Career – Comprehensive Support for Able Students in Developing Their Potential”], Lublin, 7th June 2015
pp 184-193

Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij