Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Issue 2


 

Wprowadzenie


Introduction
pp 5-6


 

Ontodydaktyczny wymiar trudności i niepowodzeń szkolnych


Ontodidactic Dimension of School Difficulties and Failures
pp 9-22


 

Teoria wielostronnego kształcenia osobowości podstawą sytuacji edukacyjnych z informatyki w gimnazjum


Theory Multilateral Education of Personality Based on Educationally Situations of Computer Science Learning in Junior High School
pp 23-38


 

Wybrane aspekty metodyki nauczania języków obcych


Selected Aspects of Foreign Language Teaching Methodology
pp 39-61


 

Didaktika hudby v náboženských piesňach primárneho vzdelávania


Didactics of Religious Songs Music on the First Level of Education
pp 63-69


 

Edukacja filozoficzna w szkołach – elementy inspiracji do twórczej pracy dydaktycznej


Philosophical Education at School – Inspirations for Creative Didactic Work
pp 71-87


 

Przestrzeń przedszkola przyjazna kształtowaniu gotowości dziecka do nauki czytania i pisania


Preschool as friendly space for shaping the chid's readiness to learn reading and writing
pp 89-105


 

Dydaktyczne aspekty przedszkolnej edukacji muzycznej


Educational Aspects of Preschool Musical Education
pp 107-126


 

Dydaktyczne aspekty teatroterapii


Didactic Aspects of Therapy Through Theater
pp 127-142


 

Dydaktyczne „tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji, red. Ewa Szadzińska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014


Dydaktyczne „tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji [Didactc “traces” of sustainable development in education], ed. Ewa Szadzińska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014
pp 143-145


 

Przemysław Paweł Grzybowski, Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015


Przemysław Paweł Grzybowski, Śmiech w edukacji. Od szkolnej wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową [Laughter in education. From the school community of laugh to intercultural education], Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015
pp 146-148


 

Wizyta studentów z Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu w Instytucie Pedagogiki KUL, 16-29 listopada 2014


Visit of students from the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University at the Institute of Pedagogy of the John Paul II Catholic University of Lublin, 16-29 November 2014
pp 149-151


 

Warsztaty logopedyczne „Wspomaganie rozwoju mowy dzieci jako misja nauczyciela-pedagoga”, Lublin 6, 13, 17 marca 2015


Speech-therapy workshops “Supporting the development of children's speech as a mission of teacher-educator”, Lublin 6, 13, 17 March 2015
pp 152-154


 

Wyjazd do Polskiej, Sobotniej Szkoły SEN w Dublinie, 6-15 lutego 2015


The trip to Polish School SEN in Dublin, 6-15 February 2015
pp 154-156


Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij