Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

Issue 1


 

Słowo wstępne


Editorial
pp 5-8
 


 

Theorien und Modelle der Sozialpädagogik


Theories and Models in Social Pedagogy
pp 9-25


 

Rzecz o fundamentalnym wyborze pomiędzy realizmem a idealizmem w tworzeniu adekwatnej koncepcji wychowania


The Issue of Fundamental Choice between Realism and Idealism in Creating an Appropriate Concept of Upbringing
pp 27-45


 

Co nam dać może filozofia klasyczna?


What Does the Classical Philosophy Have to Offer to Us?
pp 47-62


 

Kategoria odpowiedzialności w strukturze jednostkowej wiedzy o wychowaniu – predyktory i przejawy. Komunikat z badań


The Category of Responsibility in the Structure of Individual Knowledge about Education – Predictors and Manifestations. Research Statement
pp 63-78

 


 

Coach – pedagog innowacyjny


Coach – an Innovative Educator
pp 79-91


 

Πодготовка будущих педагогов к попечительски-воспитательной работe с детьми


Preparation of Future Teachers for Guardianships and Upbring Work with Children
pp 93-108


 

Taking English Beyond the Everyday


pp 109-119

 


 

Czy rodzina jest niezbędna w procesie integralnego rozwoju człowieka? Niespełnione teorie i wyzwania natury


Is the Family Essential in the Process of Integral Human Development?
pp 121-136


 

L. Witkowski, Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, Kraków: Wydawnictwo „Impuls” 2013, ss. 768


Lech Witkowski, Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka [Breakthrough of Duality in Polish Pedagogy. History, Theory, Critique], Kraków: Wydawnictwo „Impuls” 2013
pp 137-142


 

M. Parzyszek, B. Marzęda, Małżeństwo i rodzina ,,wielką tajemnicą” „jednego ciała”. Wydawnictwo EPISTEME, Lublin 2014, ss. 140


Magdalena Parzyszek, Bogusław Marzęda, Małżeństwo i rodzina „wielką tajemnicą” „jednego ciała” [Marriage and Family as a Great Mystery of One Flesh], Lublin: Wydawnictwo EPISTEME 2014
 pp 142-143


 

Sprawozdanie z Pierwszego Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej (Uniwersytet Jagielloński, 24 października 2014 r.)


The Report on the First Seminar of Polish Pedagogical Thought, Jagiellonian University, 24 October 2014
pp 145-148


 

II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Światopoglądowo-społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina”. Lublin, 7-8 listopada 2014 r.


2nd Polish National Interdisciplinary Scientific Conference “The World-View and Social Concepts of Upbringing and Education in Academic Lublin”, Lublin, 7-8 November 2014
pp 148-155


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Z pomocą człowiekowi…” W pierwszą rocznicę śmierci śp. Profesor Teresy Kukołowicz. Lublin, 27 lutego 2015 r.


The Polish Nationwide Scientific Conference “‘With the Help to Man...’ on the First Anniversary of the Death of the Late Professor Teresa Kukołowicz”, Lublin, 27 February, 2015
pp 155-162


Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij