Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

2013

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
WYDZIAŁ TEOLOGII
WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
WYDZIAŁ NAUK PRAWNYCH
KOMISJA BADAŃ NAD ANTYKIEM CHRZEŚCIJAŃSKIM

KOMISJA FILOZOFII PRZYRODY
KOMISJA NAUKOZNAWSTWA

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

12 III 2013 r.
Ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk zaprezentował swoją książkę pt. „Personalizm - podstawy, idee, konsekwencje”.

19 IV 2013 r.
Ks. prof. zw. dr hab. Jan Śledzionowski zaprezentował swoją książkę pt. „Ksiądz Czesław Kaczmarek - biskup kielecki 1895-1963”.

18 VI 2013 r.
Ks. prof. dr hab. Edward Walewander wygłosił referat pt. „Śp. prof. dr hab. Mieczysław Wieliczko i jego związki z KUL-em”.

30 IX 2013 r.
Ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski wygłosił referat pt. „Etos regionalisty”.

4 XII 2013 r.
Mgr Edward Balawajder wygłosił referat pr. „Myśl polityczna Jerzego Kuncewicza”.

 

WYDZIAŁ TEOLOGII

23 I 2013 r.
Ks. prof. dr hab. Czesław Krakowiak wygłosił referat pt. „Warunkowe udzielanie sakramentów?”

20 III 2013 r.
Dr hab. Kazimierz Рек MIC, prof. KUL wygłosił wykład pt. „Reguła decem beneplacitorum Beatissimae Virginis Mariae”.

27 XI 2013 r.
Dr Michał Wyrostkiewicz wygłosił referat pt. „Czego nie ma w internecie, tego nie ma w świecie... naukowym”.

 

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY

22 V 2013 r.
Dr Urszula Czyżewska wygłosiła referat pt. „Strategia badań astrobiologicznych i przykłady implementacji”.

20 XI 2013 r.
Dr Agnieszka Salamucha wygłosiła referat pt. „«Natura» versus «kultura». Przyczynek do analizy porównawczej pojęć”.

 

WYDZIAŁ NAUK PRAWNYCH

1 VI 2013 r.
Wydział wspólnie z: Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL, Instytutem Prawa Kanonicznego KUL, Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, Komisją Prawniczą Oddziałem PAN w Lublinie, Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Prawa KUL zorganizował ogólnopolską konferencję Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców.

5-7 IX 2013 r.
Wydział wspólnie ze Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich, Kurią Diecezjalną w Kielcach, Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach, Świętokrzyskim Instytutem Teologicznym, Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL zorganizował międzynarodową konferencję naukową kanonistów Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym.

28 X 2013 r.
Dr Witold Misiuda-Rewera wygłosił referat pt. „Prawa mniejszości narodowych w Republice Włoskiej”.

 

KOMISJA BADAŃ NAD ANTYKIEM CHRZEŚCIJAŃSKIM

17 I 2013 r.
Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann wygłosił odczyt pt. Narodził się z Maryi Dziewicy w interpretacji Ojców Kościoła”.

21 II 2013 r.
Ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski wygłosił referat pt. „«In Trullo»: sobór, czy nie sobór piąto-szósty?”.

21 III 2013 r.
Dr Maria Magdalena Dylewska wygłosiła referat pt. „Ikona Chrystusa wobec sporów teologicznych o naturę Syna Bożego w IV-VIII w.”.

18 IV 2013 r.
Ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann wygłosił odczyt pt. „«Sapientia» u św. Augustyna”.

16 V 2013 r.
Dr Karolina Kochańczyk-Bonińska wygłosiła referat pt. „Wpływ herezji chrystologicznych na kształtowanie się antropologii greckich Ojców Kościoła”.

21 XI 2013 r.
Mgr Maciej Szymaszek wygłosił odczyt pt. „Geneza i funkcja tzw. «gammadiów» w sztuce wczesnochrześcijańskiej”.

19 XII 2013 r.
„Rok Konstantyński” - spotkanie podsumowujące z udziałem uczestników i obserwatorów kongresów, konferencji i wystaw, które odbyły się w roku 2013.

 

KOMISJA FILOZOFII PRZYRODY

27 II 2013 r.
Prof. dr hab. Henryk Piersa wygłosił referat pt. „Zasada korespondencji w fizyce i jej funkcja heurystyczna”.

5 VI 2013 r.
Dr Stanisław Majdański, dr hab. Józef Zon wygłosili referat pt. „Czy nauka bezinteresowna ma jeszcze przyszłość?”.

18 IX 2013 r.
Mgr Juan José Blazquez Ortega wygłosił referat pt. „System and system-dynamical approach in the Spanish-language philosophy of nature”.

 

KOMISJA NAUKOZNAWSTWA

28 II 2013 r.
Dr Stanisław Majdański wygłosił referat pt. „Filozofia, nauka i pryncypia: uwagi o zasadzie zachowania”.

11 X 2013 r.
Dr hab. Paweł Kawalec, prof. KUL wygłosił wykład p.t. „Ontologiczne podstawy paradygmatu metodologicznego”.


Powrót
Produkty
Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij