Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

2013

A. Towarzystwo Naukowe KUL otrzymało i realizuje projekty badawcze (granty) z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursów „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”:

- „Dokończenie edycji 20-tomowej Encyklopedii Katolickiej”. Kierownik projektu - ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk. Termin realizacji: 4 I 2012 - 3 VI 2014.

- „Opracowanie redakcyjne i komputerowe tomów: IV, V, VI, XI i XVII wydania krytycznego Dzieł wszystkich C. Norwida”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Stefan Sawicki. Termin realizacji: 16 I 2012-15 I 2017.

- „Polska krytyka artystyczna ХХ-ХХ1 wieku”, cz. I-III. Kierownik projektu - prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz. Termin realizacji: 8 I 2012-15 I 2017.

- „Kościoły, religia i szlachta województwa ruskiego w okresie spóźnionej katolickiej konfesjonalizacji 1648-1768”. Kierownik projektu - dr Robert Kozyrski. Termin realizacji: 4 I 2012-3 I 2015.

- „Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1594-1900 w świetle rejestracji metrykalnej”. Kierownik projektu - dr Piotr Rachwał. Termin realizacji: 21 XII 2012-20 XII 2017.

- „Corpus operum Marsilii de Inghen”. Kierownik projektu - dr hab. Hanna Wojtczak, prof. UŚ. Termin realizacji: 17 XII 2012-16 XII 2015.

B. Projekty badawcze (granty), finansowane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Projekty zakończone:

1. „Leksykon prawa kanonicznego”. Kierownik projektu - ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL. Termin realizacji: 14 IV 2010-13 IV 2013.

2. „Opieka społeczna w Polsce w XVI-XVIII wieku”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Marian Surdacki. Termin realizacji: 9 IX 2010-8 IX 2013.

3. „Tragedie Ajschylosa: Persowie, Siedmiu przeciw Tebom, Błagalnice i Prometeusz w okowach. Opracowanie, przekład, komentarz”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Robert Chodkowski. Termin realizacji: 14 IX 2010-13 IX 2013.

4.„Przypowieści Jezusa. Wprowadzenie - interpretacja”. Kierownik projektu - ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek. Termin realizacji: 20 V 2011-19 V 2013.

5.„Leger w Polsce. Recepcja twórczości artysty w XX wieku”. Kierownik projektu - mgr Karolina Zychowicz. Termin realizacji: 4 V 2011-3 V 2013.

6.„Edycja krytyczna „Quaestiones in »Metaphysicen« Aristotelis” Jana Burydyna (VII księga)”. Kierownik projektu: - mgr Monika Agnieszka Mansfeld. Termin realizacji: 7 XII 2011-6 XII 2013.

7.„The Family of Man - recepcja wystawy w polskiej krytyce i fotografii”. Kierownik projektu - mgr Kamila Katarzyna Leśniak. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 IX 2013.

8.Przygotowanie edycji krytycznej trzeciej części (qu. 11-15) komentarza Marsyliusza z Ingen do trzeciej księgi „Sentencji” Piotra Lombarda. Kierownik projektu - mgr Romuald Żurek. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.

9.Przygotowanie edycji krytycznej Jana Burydyna „Quaestiones super »Parva naturalia« Aristotelis”. Kierownik projektu - mgr Maciej Seweryn Stanek. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.

10. „Konceptualizacja wizerunku marki z perspektywy postrzeganych korzyści dla obrazu siebie konsumenta”. Kierownik projektu - dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 VI 2013.

11.„Didaskalia i didaskaliczność (w dramacie i nie tylko)”. Kierownik projektu - dr hab. Witold Aleksander Wołowski. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2013.

12.„Doktryna trynitarna w piśmiennictwie Elizabeth A. Johnson. Studium dogmatyczno-ekumeniczne”. Kierownik projektu - dr hab. Przemysław Kantyka. Główny wykonawca - mgr Emilia Janasek. Termin realizacji: 7 V 2010-31 XII 2013.

Projekty kontynuowane:

1.„Raporty policji pruskiej o stanie ruchu narodowo-polskiego w Niemczech 1910-1930”. Kierownik projektu - dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL. Termin realizacji: 4 V 2011-3 V 2014.

2.„Nowy słownik teologii biblijnej”. Kierownik projektu - ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk. Termin realizacji: 23 V 2011-22 V 2014.

3.„Krytyczna analiza logik deontycznych działań, ich porównanie i studium wartości poznawczej i praktycznej oraz konstruowanie w oparciu o istniejące systemy formalnej teorii norm i działań”. Kierownik projektu - dr Robert Trypuz. Termin realizacji: 16 XII 2011-15 XII 2014.

4. „Teizm. Argumenty, problemy, konkretyzacje”. Kierownik projektu - dr hab. Jacek Rafał Wojtysiak, prof. KUL. Termin realizacji: 17 V 2010-16 V 2014.

5. „W jaki sposób działa literatura? Epistemologiczne podstawy etycznego krytycyzmu”. Kierownik projektu - dr Anna Monika Głąb. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2014.

6. „Przygotowanie edycji krytycznej przypisywanego Benedyktowi Hesse- mu komentarza do Kategorii zachowanego w rękopisie BJ 1900 ff. 124v-272v.”. Kierownik projektu - dr hab. Hanna Wojtczak, prof. UŚ. Termin realizacji: 7 XII 2011-6 XII 2014.

7. „Osobowość ewolucyjna natury ludzkiej. Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad językiem, komunikacją, umysłem i działaniem ludzi i zwierząt”. Kierownik projektu - dr hab. Arkadiusz Paweł Gut, prof. KUL. Termin realizacji: 6 XII 2011-5 XII 2014.

8.„Grecka teoria i praktyka retoryczna w okresie Cesarstwa Rzymskiego (H-V w.). Przekład i opracowanie dzieł retorycznych Ps. Aristidesa, Apsinesa z Gadary, Anonima Seguerianusa, Libaniosa i Mikołaja z Myry”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Henryk Podbielski. Termin realizacji: 24 VIII 2012-23 VIII 2015.

9.„Kontekstowa wirtualizacja sensu w perspektywie interpretacyjnej”. Kierownik projektu - dr Katarzyna Anna Wołowska. Termin realizacji: 30 VIII 2012-28 II 2015.

10.„Logiki pozycyjne - metateoria i zastosowania” kierownik projektu - ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL. Termin realizacji: 29 I 2013- 28 I 2016.

11.„Spór o ewidencjonalizm w epistemologii religii. Z związku ze stanowiskiem Alvina Plantingi” - kierownik projektu - mgr Ewa Monika Odoj. Termin realizacji: 5 II 2013-4 II 2015.


Powrót
Produkty
Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij