Societas Scientiarum Catholicae Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II

Panel logowania

2008

Projekty zakończone w 2008 roku

 1. „Afirmacja prawdy u podstaw samowychowania w ujęciu personalistycznym” (promotorski). Kierownik projektu prof. dr hab. Wojciech Chudy, a następnie ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek. Główny wykonawca mgr Beata Hiszpańska. Termin realizacji: 12 IX 2006 - 11 III 2008 r. [info]
 2. „Sofokles i jego tragedie”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Robert R. Chodkowski. Termin realizacji: 31 X 2005 - 30 IV 2008 r. [info]
 3. „Równość i korzyść. Amertyi K. Sena teoria sprawiedliwości dystrybutywnej” (promotorski). Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Barbara Chyrowicz. Główny wykonawca - mgr Tomasz Kwarciński. Termin realizacji: 9 V 2007 - 8 V 2008 r. [info]
 4. „Wpływ telenoweli na preferowane modele i strukturę rodziny u młodzieży na różnych etapach przygotowywania się do życia małżeńskiego”. Kierownik projektu - dr Julia Gorbaniuk. Termin realizacji: 8 V 2007 - 7 VIII 2008 r. [info]
 5. „Poznawcze uwarunkowania uczenia się języka obcego metodą fonogestów przez osoby słyszące” (promotorski). Kierownik projektu dr hab., prof. KUL - Piotr Francuz. Główny wykonawca - mgr Olga Grabowska. Termin realizacji: 25 X 2006 - 24 X 2008 r. [info]
 6. „Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956” (promotorski). Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Mirosław Piotrowski. Główny wykonawca - mgr Ewa Rzeczkowska. Termin realizacji: 25 IX 2006 - 24 IX 2008 r. [info]
 7. „Poznawcze i efektywne uwarunkowania aktywnego poczucia humoru”. Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Piotr Francuz. Główny wykonawca - mgr Małgorzata Torój. Termin realizacji: 6 IX 2007 - 5 IX 2008 r. [info]

Projekty kontynuowane

 1. „Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach”. Kierownik projektu - dr Piotr Chlebowski. Termin realizacji: 17 X 2006 - 16 IV 2009.
 2. „Afekty, działanie, wolność - Spinozy koncepcja natury ludzkiej”. Kierownik projektu - dr Przemysław Gut. Termin realizacji: 2 V 2007 - 1 V 2009.
 3. „Dlaczego istnieje raczej coś niż nic - analiza problemu w kontekście współczesnych dyskusji metafizycznych”. Kierownik projektu: dr Jacek Wojtysiak. Termin realizacji: 9 V 2007 - 8 V 2009.
 4. „Ewangelia według św. Mateusza (rozdz. 14-28). Wstęp - przekład - komentarz t. II”. Kierownik projektu - ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek. Termin realizacji: 23 IV 2007 - 22 IV 2009.
 5. „Kościół i społeczeństwo Małopolski w II połowie XVII wieku. Opracowanie źródłowe”. Kierownik projektu - dr hab. Jan Szczepaniak. Termin realizacji: 14 V 2007 - 13 V 2009.
 6. „Ewangelizacja kultur i inkulturacja wiary w teologii latynoamerykańskiej”. Kierownik projektu - dr Andrzej Pietrzak SVD. Termin realizacji: 4 X 2007 - 3 X 2010.
 7. „Mit «religii sztuki» w XIX-wiecznej teorii sztuki i literaturze artystycznej”. Kierownik projektu - dr hab. Ryszard Bronisław Kasperowicz. Termin realizacji: 29 VIII 2007 - 28 II 2009.
 8. „Osobowość marki: redefinicja pojęcia i weryfikacja możliwości generalizacji wyników badań skalami przymiotnikowymi”. Kierownik projektu - dr Oleg Gorbaniuk. Termin realizacji: 12 IX 2007 - 11 I 2009.
 9. „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie w latach 1944-1956”. Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Mirosław Piotrowski. Główny wykonawca: mgr Rafał Drabik. Termin realizacji: 3 X 2007 - 2 X 2009.
 10. „Empiryzm, pluralizm, melioryzm: studium życia i filozofii Williama Jamesa”. Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Piotr Ignacy Gutowski. Termin realizacji: 15 V 2008 - 14 V 2010.
 11. „Z dziejów polskiej leksykografii: Troc - Brandtkie - Linde. Część I. Warsztat leksykograficzny. Część II. Zasoby leksykalne”. Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Bożena Matuszczyk. Termin realizacji: 8 V 2008 - 7 V 2010.
 12. „Bohdan Kelles-Krauze (1885-1945) - między profesją i pasją. Życie i twórczość zapomnianego lubelskiego architekta i malarza”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Lechosław Lameński. Główny wykonawca - mgr Elżbieta Błotnicka-Mazur. Termin realizacji: 14 V 2008 - 10 IX 2009.
 13. „R. E. Freemanna koncepcja interesariuszy - między ekonomią a etyką”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Jerzy Gałkowski. Główny wykonawca - mgr Dominik Adam Stanny. Termin realizacji: 08 V 2008 - 30 IV 2009.
 14. „Agapetologiczny argument wiarygodności chrześcijaństwa w polskojęzycznej literaturze teologicznofundamentalnej”. Kierownik projektu - ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Główny wykonawca - mgr Paweł Sokołowski. Termin realizacji: 14 IX 2008 - 16 I 2010.
 15. „Dlaczego wierzyć? Racjonalne uzasadnienie wiarygodności w teologii fundamentalnej”. Kierownik projektu - ks. prof. dr hab. Marian Rusecki. Termin realizacji: 11 IX 2008 - 10 IX 2009.
 16. „Analogia jako mechanizm nabywania nowych pojęć przez nowicjuszy”. Kierownik projektu - dr Anna Stanisława Szalkowska. Termin realizacji: 2 X 2008 - 1 X 2009
 17. „Późnoantyczna retoryka grecka. Dzieła retoryczne Aftoniosa i Hermogenesa z Tarsu. Opracowanie, przekład, komentarz”. Kierownik projektu - prof. dr hab. Henryk Antoni Podbielski. Termin realizacji: 9 IX 2008 - 8 IX 2011.

_______________________________


Powrót
Produkty
Pieczęć TN KUL
Crossref logo
© TN KUL - 2013. Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij